Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri pdfs

Searching:
Download
Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri - Fast Download

Download Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri from our fatest mirror

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3393 dl's @ 6321 KB/s

pdf
EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

penerokaan dan inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan fakta dan pengetahuan ... . Baca dengan teliti kelebihan dan kelemahan setiap mod penggunaan TMK yang dicadangkan. Pilih ... Aplikasikan Pakej Multimedia anda kepada murid anda dan betulkan kekurangan yang timbul.

http://amaljaya.com/guru/PISMP/EDU%203105/Bab%2011-Pengintegrasian_TMK.pdf

Date added: March 11, 2014 - Views: 7

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL ...

pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar fisika siswa pada konsep getaran dan gelombang skripsi oleh: indri elyani

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3826/1/INDRI%20ELYANI-FITK.pdf

Date added: December 11, 2013 - Views: 6

pdf
BAB II KAJIAN PUSTAKA - Repository Home

kelebihan dan kekurangan metode inkuiri,sintaks inkuiri. Teori tentang aktivitas ... metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan . inkuiri . bagi siswa menurut Widiarto (2009:33) adalah:

http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/3830/T1_292009265_BAB%20II.pdf?sequence=3

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

pdf
SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN ...

Syarikat dan aras pembelajaran inkuiri oleh Herron (1971). ... 2.4 Teknologi Web dalam Pengajaran dan Pembelajaran 26 2.4.1 Kelebihan Menggunakan Laman Web dalam Pengajaran dan Pembelajaran 26 2.4.2 Kekurangan Menggunakan Laman Web dalam

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARAZILAAP060317D2010TTP.pdf

Date added: December 8, 2012 - Views: 15

pdf
BBM IV. PENDEKATAN PEMBELAJARAN IPA DI SD

lingkungan, pendekatan inkuiri, dan pendekatan keterampilan proses. ... sebab setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan ... maka pendekatan inkuiri menuntut metode pembelajaran yang sesuai, misalnya metode

http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENDIDIKAN_IPA_DI_SD/BBM_4.pdf

Date added: June 8, 2012 - Views: 2

pdf
PENDEKATAN INKUIRI - Direktori File UPI | Silabus - SAP ...

PENDEKATAN INKUIRI Melakukan pembelajaran dengan menggunakan ... Menurut Carin dan Sund (1976) pembelajaran dengan pendekatan penemuan dibedakan ... KELEBIHAN Pendekatan Terpadu: Bagi siswa: adalah akan dapat memperkaya

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._FISIKA/195910301986011-HARUN_IMANSYAH/Sampel_Teaching_Materials/Approach_3.pdf

Date added: June 25, 2012 - Views: 10

pdf
BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inkuiri ..... 20 4. Implikasi Model Pembelajaran Inkuiri dalam Pembelajaran Bolavoli ... Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran

http://repository.upi.edu/7015/3/S_JKR_0901418_Table_of_content.pdf

Date added: May 23, 2014 - Views: 1

pdf
MODEL PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

... inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, bermain, simulasi, main peranan dan sumbangsaran. ... proses pengajaran dan pembelajaran dalam dua skop, ... kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. 15 . Pengajaan untuk Tahun 4. Tajuk: ...

http://kamaludin.net/sumber/Model%20Konstruktif.pdf

Date added: June 26, 2013 - Views: 153

pdf
PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DENGAN MODEL ...

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dalam Pembelajaran Fisika di SM A ; Tita Riani , 080210102 050 ; 201 2: 58 Halaman; ... 2.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran ,QNXLUL7HUELPELQJ««««««««««««« 17 2.7 ...

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/849/Skripsi_Tita%20Riani_001.pdf?sequence=1

Date added: February 3, 2014 - Views: 5

pdf
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED ...

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berdasarkan Masalah Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah sebagai suatu model pembelajaran ... (construktivism), bertanya (qustioning), inkuiri (inquiri) masayarakat belajar (learning community), pemodelan ...

http://triliusrukmana.files.wordpress.com/2011/12/pendekatan-pembelajaran-berbasis-masalah.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 3

pdf
PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN METODE ...

teman kolaborator sekaligus observer untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang telah dilakukan pada siklus I. Siklus II , (1 ... pembelajaran dengan Pendekatan Inkuiri agar pembelajaran lebih bermakna dan meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga siswa dapat berpartisipasi ...

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/475/511

Date added: November 26, 2013 - Views: 3

pdf
Penggunaan Pendekatan Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil ...

dengan menerapkan pendekatan inkuiri, hasil belajar afektif dan kognitif siswa ... untuk mengukur keaktifan siswa dengan penggunaan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran. ... 2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Inkuiri ...

http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/875/T1_292008123_Judul.pdf?sequence=1

Date added: March 16, 2014 - Views: 1

pdf
PENGARUH PENDEKATAN INKUIRI TERSTRUKTUR TERHADAP KETERAMPILAN ...

c. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Inkuiri Terstruktur…………………….. ..... 18 3. Keterampilan ... Perbandingan Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terbimbing . dan Inkuiri Terstruktur terhadap peningkatan Penguasaan Konsep dan Kemampuan Kerja

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2617/1/NAELI%20ZAKIYAH-FITK.pdf

Date added: January 7, 2014 - Views: 7

pdf
PENERAPAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM DAUR ULANG LIMBAH ANORGANIK ...

Kelebihan dan Kekurangan Inkuiri ... pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan bertahan lama sehingga kualitas belajarnya baik, memiliki nilai yang tinggi. ... Materi dan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Meningkatkan Kreativitas Siswa . 85

http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/DEWI%20YANUAR_58461165__ok.pdf

Date added: June 12, 2014 - Views: 2

pdf
Model Evaluasi Program Pembelajaran IPS di SMP - Universitas ...

Kelebihan dan Kekurangan Evaluasi Model CIPP ... inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial serta memiliki ... pembelajaran dan personal yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran baik itu guru dan siswa.

http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi-ilmiah/Model%20Evaluasi%20Program%20Pembelajaran%20IPS%20di%20SMP.pdf

Date added: June 12, 2013 - Views: 4

pdf
Tugas Akhir Strategi Pembelajaran Fisika Oleh Widya Wati ...

Kelebihan dan kekurangan variasi kelompok model cooperative learning (Noor,2008) ... inkuiri dalam proses pembelajaran c. Tujuan Penggunaan metode inkuri bertujuan: 1. Mengembangkan sikap, keterampilan, kemapuan siswa dalam

http://widya57physicsedu.files.wordpress.com/2010/12/tugas-akhir-strategi-pembelajaran-fisika-oleh-widya-wati.pdf

Date added: February 28, 2013 - Views: 5

pdf
MODEL-MODEL PEMBELAJARAN - Kementerian Agama Provinsi ...

harapan para guru mengenal model-model pembelajaran, dan terdorong untuk ... dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. ... mengembangkan, evaluasi, inkuiri, generalisasi), learning community

http://sulut.kemenag.go.id/file/file/Katolik/ptea1366744735.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 7

pdf
METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM ...

Kelebihan dan Kekurangan Metode Inkuiri..... 22 B. Penyusunan Konsep dalam Pembelajaran IPA ..... 23 1. Pengertian Konsep ... mengetahui tingkat kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran

http://eprints.stainsalatiga.ac.id/758/1/METODE%20INKUIRI%20UNTUK%20MENINGKATKAN%20KEMAMPUAN%20SISWA%20DALAM%20MENYUSUN%20KONSEP-STAIN%20SALATIGA.pdf

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

pdf
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) - Mari Berkreativ ...

E. Metode Pembelajaran 1. Pemodelan 2. Inkuiri 3. ... 4.2 Menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan bahasa C. Tujuan Pembelajaran ... Peserta didik menyampaikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari itu b.

http://tedjo21.files.wordpress.com/2009/09/3-contoh-rpp-b-indonesia-edit.pdf

Date added: February 3, 2013 - Views: 67

pdf
DAFTAR ISI

Model Pembelajaran Inkuiri 10 2.4.1. Proses Pembelajaran Inkuiri 10 2.4.2. Sintaks Pembelajaran Inkuiri 11 2.4.3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inkuiri 12 2.5. Pembelajaran Konvensional 13 2.6. Materi Pelajaran 15 2.6.1. Zat dan Perubahannya ...

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-24433-DAFTAR%20ISI.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 1

pdf
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dilihat dari kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing yang telah dilaksanakan penulis, maka pembelajaran dengan metode pembelajaran inkuiri terbimbing dapat dilaksanakan di kelas. Pada model ...

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_e0451_044805_chapter5.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
MODEL SUPERVISI PENDIDIKAN IPA - Warung Kuliah Mas Wahono ...

melakukan refleksi diri terhadap kelebihan dan kekurangannya, ... kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan, ... inkuiri, mengelola pembelajaran IPA berbasis inkuiri, dan menilai kerja ilmiah siswa. 9) ...

http://vahonov.files.wordpress.com/2009/08/model-supervisi-pendidikan-ipa.pdf

Date added: August 5, 2013 - Views: 3

pdf
PENGGUNAAN METODE INQUIRI UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS ...

penyelidikan.Pembelajaran inkuiri ini bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual ... Dalam aplikasinya metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana metode-metode lainnya. Kelebihan dan kelemahan metode inkuiri M.Taufan, ...

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/4009/4047

Date added: January 11, 2014 - Views: 6

pdf
PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL ...

Dalam pembelajaran inkuiri, guru jarang sekali menerangkan, tetapi ia banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. ... Kelebihan dan Kekurangan Metode Inkuiri Kelebihan: a. Strategi (model atau siasat) pengajaran menjadi berubah dari yang

http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/05110007.pdf

Date added: September 18, 2013 - Views: 4

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY DENGAN SELF ...

Dalam pendekatan inkuiri pembelajaran menjadi lebih berpusat pada anak, proses belajar melalui inkuiri dapat ... mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka. Siswa diharapkan dapat menyikapi hasil penilaian tersebut

http://ejournal.unesa.ac.id/article/681/32/article.pdf

Date added: December 3, 2013 - Views: 7

pdf
DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN RIWAYAT HIDUP ABSTRAK ...

2.1.7.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Quantum Teaching 18 2.1.7.5 Pembelajaran Berbasis Inkuiri 19 2.1.7.6 Model Pembelajaran Quantum Teaching Berbasis Inkuiri 20 2.1.7.7 Model Pembelajaran konvensional 22 2.1.8.Uraian Materi 23 2.2 ...

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-24192-3.Daftar%20Isi.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 2

pdf
Metode Dan Model pembelajaran

... identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inkuiri 6. Problem Solving Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan ... Metode eksperimen mempunyai kelebihan dan kekurangan ... Metode dan model pembelajaran beberapa kelebihan yaitu: (a) ...

http://skp.unair.ac.id/repository/Guru-Indonesia/Metodedanmodelpem_muhammadyahya,S.Pd._16242.pdf

Date added: May 23, 2013 - Views: 3

pdf
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS ...

PEMBELAJARAN INKUIRI DIPADUKAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA ... c. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Inkuiri ..... 10. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user

http://eprints.uns.ac.id/14213/1/323401111201309591.pdf

Date added: May 29, 2014 - Views: 1

pdf
SKRIPSI - Informasi Akademik & Publikasi

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI ( SPI ) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG STRUKTUR PANCA INDRA DAN FUNGSINYA ... D. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Inkuiri ..... 28 E. Tujuan Penggunaan Strategi Pembelajaran Inkuiri pada

http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/PGMI-117370004-abs.pdf

Date added: June 15, 2014 - Views: 1

pdf
PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN INSTAD TERHADAP METAKOGNISI ...

merupakan strategi pembelajaran inkuiri dipadu dengan kooperatif STAD yang bertujuan untuk menggabungkan kelebihan dan menutupi kekurangan dari keduanya. Pendekatan inkuiri mempunyai kelebihan yaitu mampu melatihkan kemampuan ...

http://biologi.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/Kistantia-Elok-Mumpuni1.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 1

pdf
UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN RUMUS LUAS BANGUN DATAR DENGAN ...

Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dua sisi ini perlu diperhatikan guru. ... Dengan dilaksanakannya proses pembelajaran menggunakan metode Inkuiri diduga dapat meningkatkan pemahaman rumus luas bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 01 Kuta.

http://eprints.uns.ac.id/3822/1/138451008201004251.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 5

pdf
MODEL-MODEL PEMBELAJARAN Sumber: Drs. H. Erman Suherman, M.Pd ...

bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. ... Sintaknya adalah pembelajaran ekspositori, koperatif-inkuiri-solusi-workshop, virtual workshop menggunakan computer-internet. 63. Treffinger

http://heripurnotog.files.wordpress.com/2010/04/model-model-pembelajaran.pdf

Date added: December 9, 2013 - Views: 10

pdf
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA SD MELALUI WORKSHOP ...

... pembelajaran inkuiri terbimbing, dan pembelajaran kooperatif teams games tournaments ... dimaksudkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran. ... kelebihan inkuiri menurut Jufri ...

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.%20Pratiwi%20Puji%20Astuti,%20%20M.Pd./PENGEMBANGAN%20PERANGKAT%20PEMBELAJARAN%20IPA%20SD%20MELALUI%20WORKSHOP%20LESSON%20STUDY%20SEBAGAI%20ALTERNATIF%20PENINGKATAN%20KEPROFESIONALAN%20GURU.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
Kreativiti Dan Inovasi - Efie Emeir | Kalau Tak Menyayangi ...

dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu xMembuat wajaran dengan betul ... Proses Kreatif Terarah menerusi Strategi Pembelajaran Inkuiri Penemuan Persediaan Imaginasi Perkembangan Tindakan Memerhati Menciri Mengelas Menyoal

http://afiqekie.files.wordpress.com/2013/12/kreativiti-dan-inovasi.pdf

Date added: March 23, 2014 - Views: 1

pdf
Pembelajaran Kontekstual Sebagai Upaya Mengatasi Kesulitan ...

Dalam LKS berbasis inkuiri murni, masalah dan perancangan eksperimen dirumuskan oleh siswa. ... kelebihan dan kekurangan pengelolaan pembelajaran guru. ... Hasil pengamatan observasi terhadap kelebihan dan kekurangan pengelolaan

http://ejournal.unesa.ac.id/article/7366/74/article.pdf

Date added: February 5, 2014 - Views: 1

pdf
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian

Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Dalam ... dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran siswa, dan belajar ... Refleksi bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan yang terjadi selama

http://repository.upi.edu/624/6/S_IPS_0901379_CHAPTER3.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 2

pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Belajar yang Mendukung ...

Komponen kedua dalam pembelajaran CTL adalah inkuiri yang artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses ... Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan CTL a. Kelebihan Pendekatan CTL 1) Siswa lebih termotivasi karena materi yang disajikan terkait dengan

http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/16/jhptump-a-yustikadwi-798-2-babii.pdf

Date added: May 27, 2013 - Views: 2

pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pembelajaran

Kekurangan pembelajaran konvensional 1) ... Model pembelajaran Connected Mathematics pada inkuiri dan penemuan ide-ide ... Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Connected Mathematics: 1) Kelebihan a) ...

http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-nurcipto-91-2-babii.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
Unnes Physics Education Journal

GEYER MELALUI PEMBELAJARAN INKUIRI BERBASIS PROYEK ... menggunakan model pembelajaran inkuiri berbasis proyek dan kelas kontrol menggunakan model ... tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hubungan pengaruh penerapan model

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej/article/download/1617/1543

Date added: January 5, 2014 - Views: 2

pdf
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R PP )

Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut ... Metode Pembelajaran a. Inkuiri b. Demonstrasi 4. Langkah-lngkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama, Kedua Dan ketiga : a. Kegiatan Awal Apersepsi : 1.

http://pojokdikpora.files.wordpress.com/2012/04/rpp-bahasa-indonesia-berkarakter-smp-kelas-ix-sms-1.pdf

Date added: August 13, 2013 - Views: 8

pdf
Langkah Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah ...

diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta ... Dari pengertian belajar dan pembelajaran IPA di atas, maka dapat ... lainnya. Selain itu, karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap metode lainnya. Guna mendukung tujuan ...

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/tarbiyah/article/download/1853/pdf

Date added: October 8, 2013 - Views: 1

pdf
GASTER Vol. 10 No. 2 Agustus 2013 ANALISIS PERSEPSI DAN ...

... Memperdalam pengetahuan inkuiri dalam pemahaman terhadap cara pemecahan masalah. Keenam, ... kelebihan dan makna pembelajaran dilaboratorium tentusaja ... mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Efendi (2008) ...

http://www.jurnal.stikes-aisyiyah.ac.id/index.php/gaster/article/download/57/54

Date added: November 27, 2013 - Views: 17

pdf
BAB III METODE PENELITIAN - Indonesia University of Education ...

rancangan tindakan melalui model pembelajaran Inkuiri terbimbing terbimbing ... Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan skenario yang telah disiapkan pada tahap ... kelebihan dan kekurangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung agar guru

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_fis_0910036_chapter3.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

pdf
IMPLEMENTASI PENELITIAN TINDAKAN KELAS DENGAN NUANSA LESSON ...

Jika proses inkuiri dan perbaikan pembelajaran dilakukan secara terus menerus, maka kemampuan profesional guru akan terus meningkat. Selama ini penelitian ... tahu kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran.

http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/wezu1363813442.pdf

Date added: May 27, 2013 - Views: 6

pdf
Variasi Proses Pembelajaran melalui Penerapan E-learning

menjadi pembelajaran yang berbasis inkuiri, dari pembelajaran yang dibatasi oleh waktu menjadi pembelajaran yang fleksibel. Oleh karena itu seorang pendidik harus dapat memanfaatkan TIK. Hal ini ... D. Kelebihan dan Kekurangan dari E-learning

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Marfuatun_E-Learning_0.pdf

Date added: July 5, 2013 - Views: 3

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GUIDE INQUIRY DAN MODEL ...

mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. ... penerapan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing (guide inquiry) dan model pembelajaran POGIL ... Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, Malang: Universitas Negeri Malang.

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/download/867/739

Date added: January 10, 2014 - Views: 9

pdf
BAB 6 : PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

tindakan tersebut menemukan kejayaan dan mengenal pasti kekurangan yang ada. ... melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mampu melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Nordin Tahir, IPG Ipoh . Stategi Memudah Cara ... • inkuiri penemuan • pembelajaran berasaskan projek

http://www.amaljaya.com/guru/PISMP/EDU%203109_Guru%20dan%20Cabaran%20Semasa/09_EDU3109_Guru%20Dan%20Cabaran%20Semasa/BAB%206_PENGURUSAN%20INOVASI%20DAN%20PERUBAHAN%20%20PENDIDIKAN.pdf

Date added: January 10, 2013 - Views: 28

pdf
Tahun 12, No. 2, Juli 2013 ISSN 0853-2710 BAHTERA

2. Inkuiri dan investigasi (inquiry dan investigation) ... sebagai bahan evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan tindakan yang telah dilakukan ... dan Pembelajaran Prosa (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009),h. 15 Abstract

http://bahasauhamka.files.wordpress.com/2014/01/jurnal-pendidikan-bahasa-dan-sastra-juli-2013.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 5

pdf
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI / 2012 HBAE 1203 ...

peringkat ini kaedah inkuiri-penemuan dalam bentuk kumpulan amat sesuai digunakan dalam ... akan melihat apakah kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada topeng muka yang dihasilkan. ... juga dapat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih lancar dan

http://assignment.oum.edu.my/uploadasg/HBAE1203SMP/18500/751212105056_135109_final.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 3

pdf
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN SAINS ...

pembelajaran dan secara khusus bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penggunaan model pembelajaran Inkuiri hasil belajar siswa konsep ... kerja siswa, mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat

http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/1105/891

Date added: January 29, 2014 - Views: 1