Instruire Ssm docs

Searching:
Download
Instruire Ssm - Fast Download

Download Instruire Ssm from our fatest mirror

eprofu.ro

3236 dl's @ 5053 KB/s

doc
eprofu.ro

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire. Instrucţiuni SSM specifice atelierului de tâmplărie. Instrucţiuni SSM specifice lucrărilor de finisaj în construcţii.

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Tematica%20instruire%20generala%20si%20la%20locul%20de%20munca.doc

Date added: January 12, 2013 - Views: 42

doc
xa.yimg.com

Procedura de instruire SSM pentru studenti; Indatoririle cu privire la securitatea si sanatatea in munca pentru studenti; Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locurilor de munca din Universitatea Transilvania Brasov;

http://xa.yimg.com/kq/groups/23272328/1011806359/name/fisa

Date added: June 10, 2013 - Views: 8

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului BUCURESTI

Llista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi ... Fisa individuala de instruire ssm, Instruirea ssm, Obligatiile lucratorilor, Semnalizarea de securitate) 40 S.C MANAGEMENT FORCE S.R.L. B-dul ...

http://itmbucuresti.ro/Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentelor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 4

doc
www.itmconstanta.ro

Materiale de informare, instruire, ... Ziua Internaţională a SSM, Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă, Raportul organizaţiei Internaţionale a Muncii care a stat la baza prezentării, ...

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Materiale%20de%20informare_instruire_constientazare_despre_riscurile_chimice_profesionale.doc

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

doc
eprofu.ro

(reprezentantul profesorilor în Comitetul SSM). Instructajul periodic pentru muncitori şi maiştrii instructori este efectuat de către tehnician .....(reprezentantul muncitorilor în Comitetul SSM). DATA DIRECTOR,..... Prof. ..... ...

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Decizie%20efectuare%20instruire%20periodica.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 3

doc
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si ...

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca .

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Comisia%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie%20si%20de%20avizare%20a%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20securitatii%20si%20sanatatii%20in%20munca.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
S

Comercializare truse de prim ajutor, indicatoare semnalizare SSM si PSI si ind. rutiere. ... instruire a lucrătorilor. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire

http://www.faurar-ssm.ro/Acte/SSM%20Tehnic%20-%20Oferta.doc

Date added: May 21, 2012 - Views: 8

doc
saptesiunsfert.freeforums.org

s.c. xxx s.r.l. aprobat, instruire vizitatori . privind. securitatea Şi sĂnĂtatea În muncĂ Şi situaŢii de urgenŢĂ -ssm/su. 1.

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=912

Date added: February 28, 2014 - Views: 1

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - Rescont Consulting ...

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ . privind securitatea şi sănătatea în muncă. întocmita azi _____ Subsemnatul _____, având funcţia de _____, am procedat la instruirea unui număr de____ persoane de la _____, conform tabelului ...

http://www.rescontconsulting.ro/sites/default/files/fisiere-incarcate-formulare-ssm/fisa_instruire_colectiva.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 3

doc
forum.portal.edu.ro

Materiale de instruire si informare a lucratorilor , Tematici de instruire SSM; Buletin de verificare prize de pamant; Autorizarea electricienilor dpdv al SSM; Autorizare ISCIR pentru lucratori si utilaje de ridicare. Author: Secretariat Last modified by:

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1909929

Date added: June 28, 2013 - Views: 3

doc
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE - ITM Vaslui

... respectarea procedurii de instruire . Nr. Crt. Text : Cerinta impusa de: 1 Masurile dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si in urma cercetarii evenimentelor au fost realizate.

http://www.itmvaslui.ro/ssm/campanii/tematica_instruire_lucratori.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 7

doc
OFERTA PENTRU SERVICII DE PROTECTIA MUNCII!

INTOCMIRE DOCUMENTE SSM ( SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ) 1. Set documente de organizare / punct de lucru - deciziile necesare ... materiale pentru instruire - dosarul instruirii la locul de munca a lucratorilor la un punct de lucru partea comuna ...

http://www.freewebs.com/outsourcing7/PUBLIC_OFERTA%20PROTECTIA%20MUNCII.doc

Date added: February 15, 2014 - Views: 6

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea ...

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/avizare%20documentatii%20curs.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
ROMÂNIA - :: ITM Constanta :. Index

Ponderea acţiunilor preventive din fondul total de timp, comparativ cu celelalte activităţi ( lucrări birou, instruire - formare - documentare, concedii, etc.) se prezintă astfel: ... (fisa de aptitudini) in fisa de instruire individuala SSM;

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/raport%20activitate%20SSM%202013.doc

Date added: April 14, 2014 - Views: 3

doc
Download - ALFA GUARD | Servicii Integrate de Securitate

Avizarea documentaţiilor cu caracter de informare şi instruire în domeniul SSM. Procedura de autorizare a funcţionării din punct de vedere al SSM se realizează pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi se desfăsoară prin inspectoratele teritoriale de muncă, ...

http://alfaguard.ro/download/F.Oferta_S.S.M.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 34

doc
Unitatea ______________________________ - Protectia muncii ...

cu persoanele participante la instruire. Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele. prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si. sanatatea in munca si ne obligam sa le respectam intocmai.

http://www.ssm-protectiamuncii.ro/documente/Fisa%20colectiva%20ssm.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 5

doc
ROMÂNIA - Consiliul Judetean Cluj

Compartiment Instruire, SSM şi Situaţii de Urgenţă . 2 Compartiment Resurse Umane . 2 Compartiment Contabilitate Financiar . 1 Compartiment. Administrativ. 4 Director tehnic 1. Compartiment. pază şi protecţie. Turda. 20 Compartiment . pază şi protecţie.

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2014_sedinte/hotarari/aprilie/110_13_ANEXA%201_Organigrama_SC%20PAZA.doc

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
Prevederi generale - PortalSSM.ro - codul muncii, securitatea ...

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: instruirea introductiv-generala, ... Se vor elabora instructiuni de lucru pentru fiecare interventie si instruire a personalului cu aceste instructiuni si se vor respecta intocmai ...

http://www.portalssm.ro/dbimg/files/Instructiuni%20proprii%20de%20securitate%20a%20muncii%20pentru%20Manechin%20targuri%20si%20expozitii,%20evenimente.doc

Date added: April 17, 2014 - Views: 1

doc
USAB TIMIŞOARA

... prelucrate în cadrul instruirii SSM, consemnate în fişa colectivă de instruire SSM şi luate la cunoştinţă prin semnătură de către fiecare student. 5. Dotarea cu echipament individual de protecţie ...

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/agricultura/file/regulamente/IPSSM_02-2013_USAB_studenți.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
www.itmarges.ro

- personalul cu atribuţii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM - personalul cu responsabilitatea conform NSSM ... Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire. 13. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii.

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/ssm_actecontrol.doc

Date added: June 5, 2013 - Views: 13

doc
Întreprinderea/unitatea______________________

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă desfăşurate în perioadele stabilite conform planificărilor la nivelul facultăţii şi ne obligăm să le ...

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/agricultura/file/regulamente/MODEL_fisa_colectiva_de_SSM.docx

Date added: October 29, 2013 - Views: 4

doc
Procedura de lucru: - COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACAU

îndrumă şi supraveghează respectarea prevederilor ROI, ROFLI, SSM (conform anexei XXIVb din manualul SSM al Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău) ... Procese-verbale de instruire SSM de către cadrele didactice. ANEXE. Anexa 1 . M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I , ...

http://www.meb.ro/diverse/proceduri_ceac/Procedura_baza_materiala_laborator_informatica.doc

Date added: September 24, 2013 - Views: 4

doc
Manual de Management Integrat - Tratament Balnear si tratarea ...

4.5.1.Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si ssm 33. 4.5.2.Evaluarea ... protectie 3/0 Pana la o noua reizie F 4.3.4-CMSA-01 Program de management 3/0 1 an F 4.4.2-SSM-01 Fisa colectiva de instruire SSM 3/0 6 luni F-4.4.3–SSM-01 Chestionar consultare angajati. 3/0 1 ...

http://www.tbrcm.ro/download/files/MMI-TBRCM-3.doc

Date added: February 5, 2012 - Views: 65

doc
Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de ...

- personalul cu atributii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM - conducatorii ... Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire. 17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii. 18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Documentele%20solicitate%20angajatorilor%20de%20catre%20inspectorii%20de%20munca%20SSM.doc

Date added: November 26, 2011 - Views: 13

doc
www.rcl.ro

studii superioare tehnice, studii superioare in domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, permis conducere. 5. RELAŢII ORGANIZATORICE : relaţii ierarhice : - ... elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, ...

http://www.rcl.ro/documente/fp/INSPECTOR%20SSM.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 10

doc
www.safetyconsulting.ro

fiŞĂ individualĂ de instruire. privind securitatea Şi sĂnĂtatea În muncĂ. numele Şi prenumele legitimaŢia grupa sanguinĂ domiciliu

http://www.safetyconsulting.ro/Noutati/SSM.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
Ordinul 455 din 14 iunie 2010 (Ordinul 455/2010)

B. avizarea documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca realizate: 1. ...

http://www.itmbrasov.ro/SSM/Ordinul%20455%20din%2014%20iunie%202010.doc

Date added: July 27, 2013 - Views: 1

doc
CONVENŢIE - E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE, achizitii ...

... Sa prezinte lunar Achizitorului tematica de instruire SSM la intrare pe tura de serviciu pentru personalul propriu. Să desfăşoare activităţile prevăzute în contract numai cu personal care a fost instruit in prealabil de achizitor în conformitate cu pct. A3. ...

http://www.e-achizitii.com/download_document.php?id_document=1052875&id_anunt=446977&id_anunt_atribuit=0

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
Servicii externe de prevenire si protectie - SSM - ITM Timis

DE AVIZARE A DOCUMENTAŢIILOR CU CARACTER TEHNIC DE INFORMARE ŞI INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ JUDEŢUL TIMI ... SC SSM Consulting SRL. Lugoj, str.Cotul Mic, bl.20, sc.A, ap.2, judeţul Timiş, ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/servicii_abilitate_SSM_03_2008.doc

Date added: December 23, 2012 - Views: 3

doc
ctas.ro

In care unitati de invatamant respectarea legislatiei SSM este obligatorie: in unitatile de invatamant cu capital de stat; in unitatile de invatamant cu capital privat; ... in proces verbal de instruire SSM; in fise individuale de pregatire SSM;

http://ctas.ro/files/subiecte_bareme2013.doc

Date added: February 23, 2014 - Views: 2

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - Departamentul de ...

tematica de instruire periodica pentru . personalul tehnico-administrativ, personal didactic si auxiliar. instruirea periodica semestrul 1 tematica 1. legea 319/2006 – art. 16-17, art. 20-21, art. 22-23 , art. 24-25,

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instr-tesa-ssm-2011.doc

Date added: December 15, 2013 - Views: 5

doc
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA MUNCII

Să participe la instructajele de protecţia muncii organizate de instituţie, sau orice altă formă de instruire în domeniu. să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, ...

http://www.hosptm.ro/files/proceduri/ssm/Atributiile%20responsabililor%20cu%20PM%20pe%20sectii.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 3

doc
Documente solicitate - ITM Vaslui

- personalul cu atributii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM ... Tematici de instruire 15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii 16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire 17.

http://www.itmvaslui.ro/Documente%20solicitate%20SSM%20FIN.doc

Date added: March 20, 2014 - Views: 1

doc
LEGISLAŢIE PENTRU SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE - ITM Timis

consemnarea efectuării instruirii în fişele individuale de instruire; asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor prin servicii medicale de medicina muncii; asigurarea de echipament individual de protecţie (E.I.P.) ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/Legislatie%20Substante%20Chimice%20Periculoase.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 1

doc
www.vulcanescu.ro

Fişe de instruire individuală privind SSM Organizarea unor activităţi pe linie SSM 3-31 oct 2011 Membrii comisiei SSM Materiale informative Comisia SSM Dir. Adj. Roata Liliana Proces-verbal Constituirea Comisiei de SSM.

http://www.vulcanescu.ro/wp-content/uploads/2011/01/PAS-Vulcanescu-BUN-2011-2015.doc

Date added: December 14, 2013 - Views: 2

doc
PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

- Tematici de instruire, instrucţiuni proprii de SSM, liste EIP - Cerinţe legislative; RSSO . Firmă abilitată în domeniu - Cerinţe legale şi alte cerinţe în domeniul SU; - Planuri de prevenire şi de intervenţie, tematici de instruire în domeniul SU

http://www.spitalulbuzau.ro/docs/proceduri/generale/PO-002_Procedura%20de%20comunicare%20interna%20externa.doc

Date added: June 8, 2013 - Views: 5

doc
ISO - Sa ne usuram munca(www.corosdan.wordpress.com) • Portal

-Informarea şi instruirea periodica a lucrătorilor privind instrucţiunile proprii de SSM ... evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin teste si probe practice; ...

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=793

Date added: December 15, 2013 - Views: 26

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - Departamentul de ...

tematica de instruire periodica. pentru ingineri si subingineri. instruirea periodica trimestrul 1 tematica 1. legea 319/2006 – art. 16-17, art. 20-21, art. 22-23 , art. 24-25,

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instring-si-subing-ssm-2011.doc

Date added: March 3, 2012 - Views: 33

doc
Documente ce pot fi solicitate de inspectorii de muncă în ...

- personalul cu atribuţii in domeniul SSM (L 90/1996 republicată, art. 8, alin. 2, L 90/1996 republicată ... 16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor în procesul de instruire (NGPM/2002, art. 105); 17. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii (NGPM ...

http://www.itmbuzau.ro/Documente%20solicitate%20SSM.doc

Date added: May 24, 2014 - Views: 1

doc
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

... a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratului teritorial de munca ialomita, ...

http://www.itmialomita.ro/de%20pus%20pe%20site/ssm/anunt%2027.06.2014.doc

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
Proiect - CNSM – Portalul informațional unic al ...

8. Întreprinderea de stat „Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă” ... - Formularul 1-SSM nu include în sine informaţii şi indicatori ce s-ar referi la numărul de unităţi economice care desfăşoară activităţi de securitate şi sănătate în muncă într-un mod ...

http://www.sindicate.md/assets/docs/!!!_docs/Proiect_Program_National_SSM_2012-2016.doc

Date added: November 27, 2012 - Views: 5

doc
www.ohs.ro

de participare la cursul de instruire „Actualizare coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă” În conformitate cu prevederile

http://www.ohs.ro/files/cereri/4%20Cerere%20inscriere%20Actualizare%20Coordonator%20SSM.doc

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

doc
REGULAMENT DE FUNCŢIONARE

Preşedinte – reprezentantul nominalizat al conducerii I.T.M. Braşov – inspector şef adj. SSM; Membru – reprezentantul nominalizat al Comisiei de autorizare judeţeană Braşov, ... instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.

http://www.itmbrasov.ro/regulament%20de%20functionare_modificat.doc

Date added: May 13, 2013 - Views: 2

doc
Anexă la hotărîrea - CNSM – Portalul informațional unic ...

Modernizarea sistemului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi perfecţionarea continuă a experţilor, ... şi sănătăţii în muncă Elaborarea propunerilor pentru dezvoltarea unor forme avansate şi atractive de instruire în domeniul SSM, ...

http://sindicate.md/assets/docs/change/social/Plan%20actiuni.doc.doc

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

doc
www.prefecturahr.ro

Lipsa instruire din punct de vedere SSM pentru lucratori. Conducerea unitatii nu a organizat activitatea de securitate si sanatate in munca. Lipsa examen medical periodic pentru lucratori . Lipsa protectori la masina de selectat cartofi.

http://www.prefecturahr.ro/dbimg/documente_stiri/214/itm.doc

Date added: March 13, 2013 - Views: 22

doc
www.dgaspcmm.ro

la atribuirea prin achizitie directa a contractului servicii de consultanta si instruire a personalului pe linie de Securitate si sanatate in munca, PSI si Situatii de Urgenta .

http://www.dgaspcmm.ro/wp-content/uploads/2014/04/INVITATIE-DE-PARTICIPARE-SSM-si-PSI.doc

Date added: May 19, 2014 - Views: 1

doc
www.itmvalcea.ro

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform. ... Pregătire în domeniul SSM - nivel mediu. Preşedinte comisie,

http://www.itmvalcea.ro/fisiere/avize.doc

Date added: April 29, 2014 - Views: 1

doc
1 - www.research.ro :: Ministerul Educatiei Nationale ...

Creşterea calităţii activităţilor de informare / instruire / perfecţionare în domeniul SSM. Creşterea capacităţii agenţilor economici de gestionare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesional ...

http://www.research.ro/img/files_up/1149169489ProtectiaMuncii.doc

Date added: April 23, 2014 - Views: 2

doc
2 - Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al RM

... astfel prin Hotărîrea SSM nr. 2116-M din 04.06.2007 a fost aprobat Etalonul naţional al unităţii de măsură a temperaturii al Republicii Moldova. ... Marea Britanie, România) şi cursuri de instruire cu personalul SSM, ...

http://www.mfa.gov.md/img/docs/raport-final-capitolul-2_4.doc

Date added: October 18, 2011 - Views: 14

doc
www.itmhunedoara.ro

ANUNŢ. Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a Ministerului Muncii, Familiei ...

http://www.itmhunedoara.ro/doc/ANUNT_SSM.doc

Date added: September 30, 2012 - Views: 2