Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu pdfs

Searching:
Download
Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu - Fast Download

Download Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu from our fatest mirror

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - Agentia pentru Protectia ...

3723 dl's @ 2302 KB/s

pdf
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - Agentia pentru Protectia ...

sC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL Fisa de prezentare si declaratie Iulie 2012 1 Punct de lucru: Prel.Sos.Giurgiului, nr 33A, Com. Jilava, Jud.Ilfov.

http://www.anpm.ro/upload/75347_Fisa%20prezentare%20EE%20LOG.pdf

Date added: March 22, 2013 - Views: 44

pdf
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii ...

Pag. 1/11 FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru: Activitatea de transport marfuri/substante/deseuri

http://www.anpm.ro/upload/79992_fisa_consal.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 13

pdf
ANEXA Nr. 2 la Ord. Nr. 1798/2007: conţinut cadru pt ...

ANEXA Nr. 2 la Ord. Nr. 1798/2007: conţinut cadru pt. « Fişa de prezentare ... protecţia mediului, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale. Reconstruc ...

http://arpmbuc.anpm.ro/upload/7543_Continut%20cadru%20pentru%20intocmire%20fisa%20de%20prezentare%20si%20declaratie.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 7

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU TORNEA - Agentia pentru Protectia Mediului

autorizatiei de mediu, modificat si completat de Ordinul MMP nt. 1298/2011, se emite: AUTORIZATIA DE MEDIU BRUTARIE, ... fisa de prezentare si declaratie, dovada mediatizarii solicitarii prin afisare la Primaria Turcoaia si la obiectiv, ...

http://apmtl.anpm.ro/upload/58346_TORNEA_8363_04.01.2012.pdf

Date added: March 9, 2014 - Views: 1

pdf
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu (2 exemplare); fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in

http://apmbuc.anpm.ro/upload/13621_ActeNecesarePentruSolicitareaAutorizatieiDeMediu.pdf

Date added: September 11, 2013 - Views: 15

pdf
apmtm.anpm.ro

FI$A DE PREZENTARE DECLARATIE IN VEDEREA SOLICITÅRII AUTORIZÄRII ... intocmirea si revizuirea bilantului de mediu, ... Fisa de prezentare declaratie poate fi întocmitä de titular sau o structurå silvicá

http://apmtm.anpm.ro/upload/9796_apmtm_Model%20fisa%20de%20prezentare%20si%20declaratie%20-%20AUTORIZATIA%20DE%20MEDIU.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
~NPM MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENTIA NA ...

AUTORIZATIE DE MEDIU IA.P~M. Jud. ILFOV J Nr33~din Ot.12r ~Of~~!:Nr ... deseuri nemetalice si deseuri de echipamente electrice si electronice; ... Fisa de prezentare si declaratie a activitatii si planurile anexe 2.

http://www.colectare-deseuri.eu/ColectareDeseuriFiles/file/autorizatii-formulare/autorizatie%20mediu%20cameleon_pg_1.pdf

Date added: December 31, 2012 - Views: 4

pdf
model cerere autorizatie mediu - Regiunea Vest România

- fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2; ... 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz;

http://regiuneavest.ro/assets/model_cerere_autorizatie_mediu.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 11

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU ;I .{;J// - Agentia pentru Protectia ...

fisa de prezentare si declaratie, ... 68/2007 privind raspunderea de mediu cu refer ire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 1912008, eu modifiearile si eompletarile aduse prin Ordonanta de urgenta a

http://apmag.anpm.ro/upload/26744_49%20SC%20Lukoil%20Romania%20SRL%20Bucuresti.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
www.chemical.ro

AUTORIZATIA DE MEDIU pentru SC CHEMICAL COMPANY SRI- lasi, Cod Unic de Inregistrare RO 5945730, punct de lasi, B-dul Chimiei nr. 14, judetul lasi, ... Fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular activitate;

http://www.chemical.ro/pdf/autorizatie_mediu.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 2

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU - Agentia pentru Protectia Mediului

-Fisa de prezentare si declaratie a activitatii intocmita de S.C. FORESTA ARGES S.A ... Prezent&1\lJ\orizatie de mediu cuprinde 9 pagini si a fost emisa in 3 exemplare. DIRECTO~ EXECUTIV ADJUNCT, fC' Sorina rftARIN.. 'CIU REGLEMENT ARI, Ing. cristWfRDU

http://apmag.anpm.ro/upload/56613_614-R-05.12.2011-SC%20Foresta%20Arges%20SA.pdf

Date added: January 23, 2014 - Views: 7

pdf
Către COMISARIATUL GENERAL AL G.N.M. - Garda Nationala de Mediu

... Fisa de prezentare si declaratie, si urmatoarele acte de reglementare emise de alte ... zacamantul se afla la suprafata fiind prins si in fisa tehnica a Regiei Nationala a Padwilor ca ... Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru

http://www.gnm.ro/eventdocs/1yh601y2pk.pdf

Date added: December 31, 2012 - Views: 6

pdf
Fisa de prezentare - Masura 121 ME - Fonduri europene

FISA DE PREZENTARE PENTRU MASURA 121 ... asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu; ... Declaratia de sortiment viticol eliberata de DAJ/ Declaratie de defrisare a vitei de vie și ...

http://acces-investments.eu/wp-content/uploads/2014/05/Fisa-de-prezentare-Masura-121-MEA.pdf

Date added: May 29, 2014 - Views: 2

pdf
Fisa de prezentare Subventii angajare tineri absolventi

... Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism. ... 9 Declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile de excludere stipulate in Ghidul ... Fisa de prezentare Subventii angajare tineri absolventi

http://acces-investments.eu/wp-content/uploads/2014/05/Fisa-de-prezentare-Subventii-angajare-tineri-absolventi.pdf

Date added: May 29, 2014 - Views: 3

pdf
AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - Agentia pentru Protectia ...

• Bilanţ de Mediu nivel I si Raportul la Bilant de Mediu de nivel I, elaborat de SC ... • Fisa de prezentare si declaratie elaborate de S SC IPROMED SA Bucuresti; • Completari privind Bilanţul de Mediu nivel I si Raportul la Bilant de Mediu de nivel I,

http://apmgl.anpm.ro/files/ARPM%20Galati/AIM/Emise/12-12.07.2006-SCComplexuldeporciBALDOVINESTIBraila.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 4

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU 8457 19.07.2012 - Agentia pentru ...

solicitare autorizatie de mediu nr 4407 / 27.04.2012,Fisa de Documentatia contine . prezentare si declaratie, plan de situatie si plan de incadfare in zona, dovada mediatizaril, Contract de inchiriere depozit de explozivi nt.651/01.03.2007 incheiat cu SC Tarmac SRL

http://apmtl.anpm.ro/upload/73898_AUTORIZATIE%20DE%20MEDIU%208457_19.07.2012.pdf

Date added: March 6, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU

Fisa de prezentare ~i. declaratie, elaborata de beneficiar ~i. urmatoarele acte de reglementare . emise de alte autoritati: ... mediu si permise in conditii: AER: - valorile ernisiilor de noxe rezultate la eentrala termica nu vor depasii limitele maxime .

http://arpmag.anpm.ro/upload/42955_210%20SC%20Harmony%20Step%20by%20Step%20SRL.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 7

pdf
Fisa de date - CNPAS Construieste-ti viitorul din timp!

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, ... Capacitatea tehnica si/sau profesionala Declaratie care contine informatii privind numarul mediu în ultimii 3 ... Modul de prezentare a propunerii tehnice va fi astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei ...

http://www.cnpas.org/content/cnpas/others/licitatie/2012/09mai2012/FisaDate_No32129_IP.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
roecologic-recycling.ro

AUTORIZATIA DE MEDIU Nr. 383 din 12.12.2012 ... Fisa de prezentare si declaratie, elaboratä de titular; anunt public; Decizia etapei de încadrare nr. 7955/04.022013, ... 09 01 developanti pe baza de apa si solutii de activare

http://roecologic-recycling.ro/images/Autorizatie%20de%20mediu%20Ro%20Ecologic.PDF

Date added: July 7, 2014 - Views: 1

pdf
dllrilm' .., A g( ,-rentia N ational~11 P entru Protectia ...

-Fisa de prezentare si declaratie intocmita de SC APOMAR CONSULTING 2005 SRL - Bilant de mediu de nivel I si Raport la BM I, intocmite de catre SC Apomar Consulting 2005 SRL-Certificat de inregistrare pentru efectuarea BM - inscris in Registrul National poz.44

http://arpmag.anpm.ro/upload/56515_363-14.12.2011-SC%20Stoneway%20SRL.pdf

Date added: September 11, 2013 - Views: 1

pdf
apmvl.anpm.ro

-Elementele prezentate in Fisa de prezentare si declaratie sunt conforme cu realitatea din teren - solicitarea autorizatiei de mediu a fost adusa la cunostinta publicului prin anunt in ziar : Curierul de Ramnic, 28.01.2013 ;

http://apmvl.anpm.ro/upload/92743_decizia%20101.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 2

pdf
Fisa de date - E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE, achizitii ...

Prezentare fisa de informatii generale. Informatii si/sau nivel(uri) ... Prezentare Declaratie privind efectivul mediu anual al ... respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului SECTIUNEA IV: PROCEDURA. Fisa ...

http://www.e-achizitii.com/download_document.php?id_document=1078930&id_anunt=449616&id_anunt_atribuit=0

Date added: February 17, 2014 - Views: 1

pdf
CUPRINS ,,CARIERA DE AMFIBOLITE SI STATIE DE CONCASARE ...

impactul asupra factorilor de mediu este semnificativ si va cuantifica raspunderea pentru starea ... 273/09.10.2006, valabila pana la 09.10.2011, data pana la care a fost depusa Fisa de prezentare si declaratie pentru reinoirea acesteia. Dupa analiza Fisei de prezentare, ...

http://apmsb.anpm.ro/upload/87232_BM_Cariera%20amfibolite.pdf

Date added: April 23, 2013 - Views: 4

pdf
apmvl.anpm.ro

autorizatiei de mediu pentru SC PENDCO SRL— punct de lucru Com. Bujoreni, sat Lunca , Jud. Valcea, ... Motivele care au stat la baza deciziei sunt urmatoarele la verificarea amplasamemntului s-a constatat ca elementele din Fisa de prezentare si declaratie sunt conforme cu realitatea ;

http://apmvl.anpm.ro/upload/29708_decizia%20195.pdf

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Directia Regionala de Drumuri si ...

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Cerinta minima : prezentare declaratie pe ... pentru motorina lichida euro si benzina fara plumb, declaratie de conformitate data pe propria ...

http://www.drdpct.ro/Motorina/fisa%20de%20date.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 2

pdf
Către COMISARIATUL GENERAL AL G.N.M. - Garda Nationala de Mediu

... Fisa de prezentare si declaratie, si urmatoarele acte de reglementare emise de alte ... Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru ... -' c.u datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz valoarea ...

http://www.gnm.ro/eventdocs/1xlefptf8o.pdf

Date added: November 7, 2013 - Views: 1

pdf
Fisa de date - E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE, achizitii ...

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, ... Completare si prezentare formular “Declaratie privind eligibilitatea” ... standard de mediu corespunzator solicitarii sau orice alte probe sau dovezi

http://www.e-achizitii.com/download_document.php?id_document=723514&id_anunt=405898&id_anunt_atribuit=0

Date added: December 12, 2013 - Views: 1

pdf
Fisa de date - Acasă - Administrația Națională a ...

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-09-2013 09:27 Pagina 1/8 ... în plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, ... IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

http://anp.gov.ro/documents/12412/1759748/FisaDate_No112824_IP.pdf/56114153-0d11-4590-bf0d-d843f799fb5e

Date added: October 2, 2013 - Views: 1

pdf
Fisa de date - Acasă - Administrația Națională a ...

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:28 Pagina 1/7 ... în plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, ... IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

http://anp.gov.ro/documents/12412/1031072/FisaDate_No98024_AP.pdf/a12d2a64-4e62-44c5-b5b4-c1b6e5287e58

Date added: July 8, 2013 - Views: 1

pdf
SC AEVUM ECO CONSULT SRL

mediu/autorizatie integrata de mediu: Fisa de prezentare si declaratie ilant de mediu nivel 1 si 2 ( M1,M2) ilant de mediu pentru inchidere Formular de solicitare autorizatie integrata de mediu (IPP) Raport de amplasament pentru autorizatie integrata de mediu

http://www.aevum-consult.ro/Brosura-Aevum-Consult.pdf

Date added: June 24, 2013 - Views: 3

pdf
Ministerul Mediului Schimbarilor Climatice Agentia Nationals ...

Documentatia con tine : cerere, fisa de prezentare si declaratie, anunt Ia Ia ziarul Informatia de Severin si Ia Primaria Vanju Mare ... amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident : nu este cazul. 5. Monitorizarea ...

http://www.edpr.com/assets/Environmental-authorisation-Vanju-Mare-PV.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
eLicitatie - Anunt de participare numarul 128475/18.08.2011 ...

Declaratie de eligibilitate, ... •Fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ... IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

http://www.posmediu.ro/upload/pages/anunt%20campanie.pdf

Date added: June 16, 2012 - Views: 2

pdf
ORDIN UCVAP 175 - Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

... Declaratie de impartialitate si confidentialitate – anexa nr. 5 e) ... - cele cu risc global mediu - in procent de 50%; 3 - cele cu risc global mic ... Fisa de prezentare, semnatata de conducatorul autoritatii contractante si

http://www.poat.ro/upload/info_docs/omfp175_2007.pdf

Date added: May 23, 2013 - Views: 1

pdf
www.aloref.ro

Fisa de prezentare si declaratie întocmitä conform anexei 2 a 0M 1798/2007; Plan de situa!ie plan de îneadrare în zonä; ... Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: -

http://www.aloref.ro/assets/mediu.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 2

pdf
Fisa de date - A.J.O.F.M. TIMIS

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, ... experienta;declaratie de disponibilitate pentru fiecare ... Modul de prezentare, sigilare si marcare a ofertelor si a documentelor care însotesc oferta

http://www.timis.anofm.ro/anunt/fisad2.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Prima Pagina - DRDP Bucuresti

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Informatii privind personalul tehnic de Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, 4 / 7 specialitate. ... Forma grafica de prezentare: - planse fara chenar si fara cartus - culoare alb – negru

http://www.drdpb.ro/filemanager/achizitii/FDA__Maracineni.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
Fisa de date - AJOFM Salaj - pagina principala

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2013 10:31 Pagina 1/5 ... Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului ... Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica, ...

http://www.salaj.anofm.ro/Licitatii/sisteme%20de%20informare/FisaDate_No82678_IP.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 3

pdf
Ministerul Mediului şi Schimb ărilor Climatice Agen ţia Na ...

- cerere de solicitare a revizuirii autoriza ţiei de mediu; - fi şa de prezentare şi declara ţie; ... elaborat ă de : - fisa de prezentare si declaratie - titular şi urm ătoarele acte de reglementare emise de alte autoritaţi:

http://apmbc.anpm.ro/upload/95709_Autorizatie%20mediu%20%20APASERV%20TROTUS%20Comanesti-PROIECT.pdf

Date added: September 8, 2013 - Views: 3

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Prima pagină - OAR Bucuresti

FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA ... Certificare pentru indeplinirea conditiilor de munca si securitatea muncii ... VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Conform caietului de sarcini. VI.5) ...

http://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2010/10/29/c/79597fisa3.pdf

Date added: July 19, 2013 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - RATB - Regia Autonoma de ...

Fisa de date Pagina 2 ... Modul de prezentare a propunerii tehnice ... Propunerea tehnica va contine si o declaratie pe propria raspundere, ...

http://www.ratb.ro/docpdf/fisa_de_date_NFP_140603.pdf

Date added: July 20, 2014 - Views: 1

pdf
www.edpr.com

Documentatia confine: (fl¾ de prezentare declaratie, bilant de mediu, etc): - Fisa de prezentare si declaratie; - Dovadä platä tarif; - Dovadä anunt public ; - Bilant de mediu nivel O; elaboratä de: titularul activitätii

http://www.edpr.com/assets/Environmental-authorisation-Dabuleni-PV.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
Full page fax print - Pro Air Clean Ecologic ~ INCINERARE DESEURI

- fisa de prezentare si declaratie elaborata de SC PRO AIR CLEAN SA Timisoara ... - procese verbale de constatare privind respectarea conditiilor impuse prin acordul de mediu m. TM-17/20.10.2004 incheiate in si in 18,07.2006 de APM Timis; ... se va intocmi si pastra Fisa de evidenta a

http://proairclean.ro/files/autorizatii/OLD/Autorizatie%20de%20mediu_1.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 2

pdf
fisa de date1 - A.J.O.F.M. TIMIS

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... asociati/tertsustinator:prezentare Formular A;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din/OUG34/2006/ofertant, 4 ... se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, ...

http://www.timis.anofm.ro/anunt/fisad3.pdf

Date added: July 9, 2013 - Views: 1

pdf
polarismediu.ro

Documentatia contine . cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu, fisa de prezentare si de declaratie întocmitä de titularul activitätii ... Documentatia contine . cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu, fisa de prezentare si de declaratie întocmitä de titularul activitätii ...

http://polarismediu.ro/pdf/090316_Autorizatie%20de%20mediu%20APM%20GJ.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 2

pdf
Formular nr.9 - Fisa de date a achizitiei - Primăria Satu Mare |

FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA ... bifati casutele din tabel adaptand criteriile de calificare si/ sau selectie in corelatie cu specificul / complexitatea / riscurile ... Modul de prezentare a propunerii tehnice Conform caiet de sarcini V.7) ...

http://www.satu-mare.ro/fisiere/licitatie/tehCalcul/Formular9-Fisa%20de%20date%20a%20achizitiei.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 2

pdf
8 - Fisa de date a achizitiei- emulsie

FISA DE DATE A ACHIZITIEI Emulsie bituminoasa EBCR - 60 ... VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice ... Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte

http://www.drdpb.ro/filemanager/achizitii/8___Fisa_de_date_a_achizitiei__emulsie.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 2

pdf
Curriculum vitae Europass - Universitatea de Stiinte Agricole ...

2008 - Bilanţ de mediu nivel I pentru încetarea activităţii la S.C. SOLVENTUL S.A. – PLATFORMA TIMIŞOARA. Beneficiar: S.C. ... 2010 - Fisa de prezentare si declaratie pentru „Desfasurarea activitatiilor de asistenta spitaliceasca”. Beneficiar: S.C. ATHENA;

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/universitate/file/2012/concurs/agro/bostan_cv.pdf

Date added: May 25, 2013 - Views: 2

pdf
M.O. 834/05.12. - Ordin nr. 2250/2007 din 21/11/2007

eliberarea autorizatiei de mediu; - fisa de prezentare si declaratie, prevazute in anexele la Procedura; - dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute deasemenea in anexele la Procedura; -

http://www.consultanta-contabilitate.ro/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=84

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE C U P R I N S SECTIUNEA I ...

... Fisa de date a achiziţiei A. Introducere ... instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; f) ... insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului,

http://discutii.mfinante.ro/static/4/Mfp/Documentatie_ascensoare19032009.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
Localitatea: Bucuresti Cod postal:30081 Tara: Romania

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Formularul 3 , Formularul 12I si declaratie ... mod de prezentare e) modificarea si retragerea ofertei ...

http://www.drdpct.ro/Mixtura%20asfaltica/fisa%20de%20date%201.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1