Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

MAU SO 16 DK - TNCN - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng

9999 dl's @ 5012 KB/s

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://www.dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 96

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Cổng thông tin điện tử Long An ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: locvv Created Date: 6/16/2011 9:17:00 AM Company: General Department of Taxation

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 49

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số ...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart Created Date: 11/12/2012 7:06:00 AM Company: Microsoft Other titles: Mẫu ...

http://www.cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trang chủ

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Microsoft Cop. Created Date: 9/22/2010 2:09:00 AM Company:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 51

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Bo thu tuc hanh ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tran Van Hung Created Date: 10/14/2008 10:54:00 AM Company:

http://thutuchanhchinh.webketoan.vn/vanbanluat/MAU%20BIEU%20TT84/16.DK-TNCN%20-%20Dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%20giam%20tru%20gia%20canh.DOC

Date added: May 29, 2014 - Views: 1

doc
webketoan.net

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: THUC Created Date:

http://webketoan.net/upfile/Webketoan.vn---Mau%20To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2016_DK_TNCN.doc

Date added: January 17, 2014 - Views: 2

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Đăng nhập TDOffice

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH [01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ: [03] Tên người nộp thuế:

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5Btrang%2073%5D.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 1

doc
www.dncustoms.gov.vn

www.dncustoms.gov.vn

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 26

doc
To khai Dang ky Thue

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan: Đơn vị thành viên: ... 06-ĐK-TCT-BK01 DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN. Mẫu số: Form No. 05-ĐK-TCT. Mẫu số: Form No. 10- MST. LƯU Ý: 1.

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/09/TT%2080-kem.doc

Date added: March 25, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Cổng thông tin và giao dịch nhà ...

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, ... - Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này ...

http://image.diaoconline.vn/Files/2013/12/10/thong-tu-156-2013-tt-btc-ngay-6-11-2013.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Kế Toán Thuế Việt Nam

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN - DK ban hành kèm theo Thông tư này. ... thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì thực hiện theo quy định và kê khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, ...

http://www.ketoanthuevietnam.vn/?wpfb_dl=19

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... Tổng cục Dầu khí ra quyết định số 355/DK-TC về việc thành lập Xí nghiệp Kết Cấu Thép ... Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không . Phó Chủ tịch HĐQT - NGUYỄN VĂN HƯƠNG.

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm

GDTX Bến Tre 845 470 375 4 8 5 Trường CĐCĐ Cà Mau 5.002 3.802 1.200 35 12 6 TT.ĐHTC Cần Thơ 5.670 3 ... HCM 16 16 33 57 70 16 7 183 29 31 60 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi Dk_thi Du thi BoThi Dat KgDat tyledat ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/Dữ%20liệu%20báo%20cáo%2010%20năm.doc

Date added: October 24, 2013 - Views: 14

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG ...

16. Thông tin về những cam kết ... rủi ro về chảy máu chất xám là một trong những rủi ro rất ... 31/5/2011 Thuế GTGT hàng bán nội địa 292.698.726 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 2

doc
CHƯƠNG TRÌNH - Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông ...

hamamb@um.dk. hoặc điện thoại theo số 04 823 ... CÀ MAU. At : Ngân hàng ... sản Nợ phải trả Phải trả ĐSQ Đan Mạch BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản phải trả khác Tài sản ròng Thể hiện bởi ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

doc
Ch­ng I

- Mã vật tư : Trường mã có 16 ký tự, ... Nhóm dk (nhóm định khoản): ... Thuế TNCN. 9.1.1 Báo cáo thuế GTGT đầu vào ...

http://sisvn.com/Download/HDSD/HDSD_%20SAS%20INNOVA%202012%20OPEN.doc

Date added: June 28, 2013 - Views: 4