21 ρωγμές στην επίσημη ιστορία για το 1821

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Author(s): Σπύρος Αλεξίου
Publisher: Εκδόσεις Τόπος
Year: 2021

Language: Greek
Pages: 291+5
City: Αθήνα

Περιεχόμενα (σελ. 9)
Εισαγωγή: Μια συζήτηση που δεν σταμάτησε ποτέ (σελ. 11)
Πρόλογος: Το ενδιαφέρον και η επιστροφή στην ιστορία (σελ. 25)

1. Τα "μαύρα πλοία": Οι πειρατές του Βορείου Αιγαίου (σελ. 39)
2. Ο δραγουμάνος του βεζίρη (σελ. 47)
3. Φιλική Εταιρεία: έργο μεγάλο και ανολοκλήρωτο (σελ. 53)
4. Οι δαίμονες της Επανάστασης (Α΄ μέρος): ο ποστέλνικος Μαυροκορδάτος (σελ. 71)
5. Οι δαίμονες της Επανάστασης (Β΄ μέρος): Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας (σελ. 87)
6. Οι δαίμονες της Επανάστασης (Γ΄ μέρος): ο Κύκλος της Πίζας (σελ. 97)
7. Ο ξεχασμένος ήρωας Τούντορ Βλαδιμηρέσκου (σελ. 109)
8. Τελικά, πώς άρχισε η Επανάσταση του 1821; (σελ. 117)
9. Αντώνης Οικονόμου: όταν έτρεμαν οι άρχοντες της Ύδρας (σελ. 123)
10. Απελευθέρωση της Αθήνας: ποιος θυμάται τον Μελέτη Βασιλείου; (σελ. 139)
11. Λυκούργος Λογοθέτης: ο επαναστάτης που μισεί η ιστορία (σελ. 147)
12. Ψαρά: πόσους πρόσφυγες χωρά ένας βράχος; (σελ. 155)
13. Τα δάνεια του 1821 ήταν "ευλογία διά τον τόπον"; (σελ. 165)
14. Μεσολόγγι: οι ελεύθεροι πολιορκημένοι και η γυναίκα της Ζάκυνθος (σελ. 183)
15. Καραϊσκάκης: τα χρόνια που ήταν "διάβολος" (σελ. 193)
16. Κόχραν και Τσορτς (Α΄ μέρος): οι βρόμικοι "σωτήρες" (σελ. 207)
17. Κόχραν και Τσορτς (Β΄ μέρος): ο τρομερός Απρίλιος του 1827 (σελ. 221)
18. Όταν ο Μιαούλης ανατίναξε τον ελληνικό στόλο (σελ. 235)
19. Ο "δικτάτορας" Καποδίστριας και η μαμά η διαλεκτική (σελ. 251)
20. Μεγάλη Παρασκευή του 1849: η υπόθεση Πατσίφικο (σελ. 265)
21. Το κίνημα του Παπουλάκου: ο θρίαμβος του σκοταδισμού και της θρησκοληψίας (σελ. 275)

Βιβλιογραφία (σελ. 285)