Psihologia socială și media

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Author(s): GHEȚĂU Cosmin
Publisher: Presa Universitara Clujeană
Year: 2023

Language: Romanian
Commentary: decrypted from E3BCB5D0B0B08701BB53C7A49EEDB347 source file
Pages: 183
City: Cluj-Napoca
Tags: Psihologie Socială

INTRODUCERE
1. PSIHOLOGIA SOCIALĂ ȘI MEDIA
1.1. Psihologia socială
1.2. Navigând în era digitală. Internetul și efectele sale
Efectul de noutate
Inteligența artificială pe scurt: începutul unei noi ere?
1.3. O privire asupra mass-mediei contemporane
Mass-media tradițională și noile media
2. COMUNICAREA ÎN LUMEA MODERNĂ
2.1. Modele de comunicare
2.2. Comunicarea verbală
Comunicarea verbală – ancora centrală a talk-show-urilor și a știrilor televizate
2.3. Comunicarea non-verbală
Elemente specifice comunicării non-verbale
Gesturile
Emblemele
Ilustrațiile
Expresiile faciale și emoțiile
Teorii ale expresiilor faciale
2.4. Diferențe între canalele de comunicare verbale și cele non-verbale
2.5. Deconstruirea mitului detectării minciunilor. Ne poate trăda comportamentul non-verbal?
3. COGNIȚIA SOCIALĂ
3.1. Percepția
3.2. Formarea impresiilor
Teorii aplicate asupra formării impresiilor
Paradigme istorice în formarea impresiilor
Teoria formării impresiilor în contextul contemporan
3.3. Decizii informate: explorând procesele cognitive care ne guvernează
Scheme mentale. Unghiul de vedere al cogniției asupra percepției și înțelegerii
Accesibilitatea schemelor (judecata socială)
Euristicile mentale. Înțelegând cum ne luăm deciziile rapid și eficient
Tipuri de euristică
Atribuirea. Modul în care evaluăm acțiunile altor oameni
3.4. Deconstruirea teoriilor conspiraționiste. Influența cogniției asupra acceptării conspirațiilor și știrilor false
4. SINELE
4.1. Iluziile pozitive și impactul lor asupra percepției
Criticism selectiv
Memorii părtinitoare (biased memory)
Unicitate falsă și consens fals
Felul în care vedem succesul
Biasul de confirmare (confirmation bias)
4.2. Stima de sine
Nivele ale stimei de sine. Este stima de sine scăzută un lucru rău?
Legătura dintre rețelele sociale și stima de sine. O analiză a impactului utilizării rețelelor sociale asupra stimei de sine
4.3. Controlul inhibitor
Cele trei componente ale controlului inhibitor: standardele, monitorizarea și voința
5. SCHIMBAREA ATITUDINII
5.1. Atitudinile
Relația dintre comportament și atitudine
Formarea atitudinilor
5.2. Schimbarea atitudinii
5.3. Disonanța cognitivă
Teoria Disonanței Cognitive
6. INFLUENȚA SOCIALĂ
6.1. Validarea socială
Teorii ale validării sociale
Raritatea și influența socială
6.2. Conformitatea și conformarea
Principiile conformării
6.3. Persuasiunea
6.4. Autoritatea
Limitele supunerii. Experimentul Miligram despre puterea autorității
Principii psihologice identificate cu ajutorul experimentelor Milgram
Repetând istoria: replicarea experimentului Milgram în zilele noastre
6.5. Mecanisme defensive. Reactanță psihologică
7. DINAMICA GRUPURILOR SOCIALE ȘI ACȚIUNEA SOCIALĂ
7.1. Ce este un grup?
Formarea grupului social
Structura grupului social
7.2. Grupurile online
7.3. Acțiunea socială
Efectul spectatorului, mai multe persoane mai mult ajutor?
Influențele contextului
8. PREJUDECATA, STEREOTIPURILE ȘI DISCRIMINAREA
8.1. Formarea prejudecăților și a stereotipurilor
8.2. Prejudecățile
8.3. Stereotipurile
8.4. Discriminarea
8.5. Efectele stereotipurilor și ale discriminării
9. COMPORTAMENTE ANTISOCIALE ȘI CRIMINALITATEA CIBERNETICĂ
9.1. Devianța. La ce ne referim atunci când vorbim despre devianță?
Perspectiva psihosocială, teorii ale devianței din perspectivă socială
9.2. Devianta digitală. O formă distinctă a devianței?
Pirateria: o problemă complexă a devianței digitale, care necesită o abordare adaptată la context
9.3. Criminalitatea cibernetică
10. IUBIREA ȘI RELAȚIILE ROMANTICE ÎN ERA DIGITALĂ
10.1. Relațiile romantice, de la filme și seriale, la realitate
10.2. Iubirea și relațiile romantice
Natura iubirii
10.3. Iubirea în era digitală
CONCLUZII ȘI DIRECȚII VIITOARE
Direcții viitoare
Colaborarea interdisciplinară în domeniul mediei
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE