Jurnalul lui Petre Sava, medic militar pe Frontul de Est (1942), și jurnalul soției sale, Luiza ( Stalingrad )

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Stalingrad 1942 De la Stalingrad, cu dragoste. Jurnalul lui Petre Sava, medic militar pe Frontul de Est (1942) și jurnalul soției sale, Luiza După demascare, începând cu data de 11 noiembrie 1960, se continuă urmărirea lui Petre Sava, prin intermediul agcnților „Dorian”, „Costel”, „Constantinescu” și „Wentzer”. Responsabili de această activitate sunt It. Nelu Suliță și It. maj. Gh. Călinescu. Astfel Ac planuri de muncă existaseră și în anii anteriori, spre exemplu în perioadele: 15 octombrie—30 decembrie 1955 (planul presupune folosirea unor cunoștințe vechi ca informatori, exploatarea pasiunii lui Petre Sava pentru mersul pe munte și chiar interceptarea corespondenței; responsabil de urmărire, It. maj. C. lonescu)1 2 sau 1 ianu- arie-31 martie 1957 (responsabil, It. Ștefan Motoroiu)3. Pe măsură ce citești astfel de documente, păstrând rezerva obligatorie față de niște informații produse de un aparat represiv, înțelegi amploarea resurselor și energiilor i roșite pentru urmărirea unui om care avusese toată viața o conduită ireproșabilă. Desigur, tocmai acest lucru deranja și trebuia pedepsit de un regim care promova selecția inversă. Ne amintim cum deplângea Petre Sava, în jurnalul lui, irosirea energiilor pe timp de război. Nu putem decât să ne imaginăm ce ar fi crezut despre desfășurarea de forțe a Securității în vederea supravegherii lui: zeci de informatori și de securiști, zeci de note informative, sute de pagini de dosar. Probabil că, dincolo de revolta și dezamăgirea pe care i le-ar fi produs citirea acestui dosar de urmărire, s-ar fi distrat copios să afle că unii dintre informatorii care îl turnau purtau nume conspirative precum „Hamlet” sau „Dor”, iar securiștii responsabili cu urmărirea lui se numeau Nelu Suliță sau Wilson Georgescu... Insă abjecția regimului comunist nu se oprește la hăituirea „obiectivului”. Securiștii includ în planul de măsuri și acțiunile pe care preconizau să le desfășoare în legătură cu copiii lui Petre Sava: „[...] vom lua măsuri de identificare a institutului unde studiază copilul dr. Sava Petre [este vorba despre Radu-Basarab Sava, n.n.] și vom face propunere Dir. Reg. MAI Ploiești, spre a fi scos din facultate. De asemenea, și fiul cel mic, care este elev la școala medie din Sinaia [este vorba despre Dan-Ioan Sava, n.n.]”1. In ciuda „demascării” prin care trecuse, Petre Sava continuă să sfideze Securitatea: „a continuat să se manifeste dușmănos”, iar Securitatea reacționează revenind la cele mai odioase metode de presiune asupra familiei: „Vom lua legătura cu tov. secretar al comitetului PMR Bușteni și cu tov. președinte al Sfatului Popular și vom organiza chemarea la Sfatul Popular a fiului său care este student la Brașov [Radu-Basarab Sava], a fiului său care este elev la școala medie din Sinaia [Dan-Ioan Sava], precum și a soției acestuia, și în fața lor să discutăm poziția numitului Sava Petre față de regim, cine este acesta și ce-1 determină să facă 1 Ibidem,

Author(s): Filip-Lucian Iorga
Publisher: Corint
Year: 2023

Language: Romanian
Commentary: Stalingrad
Tags: romania, comunism, istorie, gulag, crime, revolutie, crime. impostori, jurnale, memorii, adriana georgescu, zaiafet , carti