Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Лепельскага раёна

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Гэта аб'ёмная праца, прысвечаная гісторыі і культуры Лепельскага раёна. У гэтай кнізе змешчана інфармацыя пра гістарычныя падзеі, значныя асобы, культурнае і сацыяльнае развіццё раёна. Асобная ўвага ўдзелена гісторыі населеных пунктаў, мясцовых традыцыях і культурных асаблівасцях. Кніга можа ўтрымліваць дакументальныя і архіўныя матэрыялы, фатаграфіі, апавяданні старажылоў, што робіць яе не толькі каштоўным інфармацыйным рэсурсам, але і важным элементам у захаванні гістарычнай спадчыны рэгіёна.

Author(s): Уклад. В. Я. Ланікіна, А. У. Стэльмах; Рэдкал.: В. Я. Ланікіна; Маст. Э. Э. Жакевіч
Series: Памяць (энцыкляпэдычнае выданьне)
Publisher: Беларусь
Year: 1999

Language: Belarusian
Pages: 639
City: Мінск
Tags: Памяць, Память, Лепельский район