Podstawy Logistyki ppts

Searching:
Download
Podstawy Logistyki - Fast Download

Download Podstawy Logistyki from our fatest mirror

Podstawy logistyki przedsiębiorstw - Wydział Zarządzania AGH

7473 dl's @ 4696 KB/s

ppt
Podstawy logistyki przedsiębiorstw - Wydział Zarządzania AGH

Title: Podstawy logistyki przedsiębiorstw Author: Maternowska Last modified by: Maternowska Created Date: 2/1/2000 3:04:08 PM Document presentation format

http://zarz.piwko.pl/log1.ppt

Date added: May 13, 2013 - Views: 16

ppt
Podstawy logistyki

Title: Podstawy logistyki Author: aj Last modified by: akij Created Date: 4/10/2007 4:20:31 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3) Company

http://www.andrzejkij.pl/pliki/Temat_00.ppt

Date added: March 28, 2014 - Views: 3

ppt
Szkolenie

Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Wprowadzenie Określić temat szkolenia Cel Przedstawić pokrótce cel szkolenia Kim są uczestnicy?

http://wgrit.ae.jgora.pl/kzsil/pliki/Logistyka/Prezentacja%20-%20logistyka.ppt

Date added: March 4, 2012 - Views: 12

ppt
Podstawy Logistyki

Title: Podstawy Logistyki Author: akolinski Last modified by: Agnieszka Stachowiak Created Date: 2/22/2010 11:22:37 AM Document presentation format

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/59312226ć.%201zaopatrzenie_ocena_dostawcow.ppt

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

ppt
LOGISTYKA Wykład

PODSTAWY LOGISTYKI Wydział Mechaniczny kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad. 2013 / 2014 Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI

http://www.zlist.pwr.wroc.pl/uploads/ZMM006008W/1401870159_Wyklad%201%20-%20skrot.ppt

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

ppt
Logistyka - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Logistyka Podstawy logistyki Pojęcie i istota logistyki Zarys rozwoju Rola logistyki w przedsiębiorstwie Procesy logistyczne Systemy logistyczne Transport w logistyce

http://www.ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=462

Date added: May 13, 2013 - Views: 11

ppt
Logistyka

... i analiza systemowa prawo w gospodarce metody ilościowe w zarządzaniu ekonomia finanse projektowanie procesów podstawy logistyki logistyka zaopatrzenia logistyka produkcji logistyka dystrybucji usługi logistyczne podstawy marketingu podstawy rachunkowości i finansów ...

http://wehikul.home.pl/weh/data/documents/grupa=204.ppt

Date added: December 5, 2013 - Views: 4

ppt
Marek Fertsch Podstawy planowania

Marek Fertsch Podstawy planowania Planowanie to rozumowa część działania. Jest to abstrakcyjny proces, w którym rozpatruje się i organizuje działania ze względu na kryterium ich przyszłych wyników.

http://sirius.cs.put.poznan.pl/~inf66205/siz/lipp/wyklady/Marek%20Fertsch%20%20%20Podstawy%20planowania.ppt

Date added: March 28, 2014 - Views: 2

ppt
Slajd 1

Podstawy logistyki. Gospodarka zapasami . i magazynem. Ekonomika logistyki. Transport i spedycja. Planowanie logistyczne. Systemy logistyczne. Gospodarka elektroniczna Laboratorium magazynowe. Języki obce dla . logistyków: angielski i niemiecki.

http://uml.lodz.pl/get.php?id=7729

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

ppt
Slajd 1 - LOGISTYCZNA PLATFORMA BADAWCZA

B. Śliwczyński, Planowanie Logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008. Struktura materiałowa wyrobu. ... Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009. M. Fertsch, Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003. M ...

http://www.lpb.wsl.com.pl/pliki/20111005203158_Struktura_materialowa_wyrobow.pptx

Date added: December 5, 2013 - Views: 3

ppt
Slajd 1

Podstawy logistyki × × 2. Logistyka a nowoczesne koncepcje zarządzania × - 3. Zarządzanie logistyczne × - 4. Strategie logistyczne × - 5. Logistyka dystrybucji × × 6. Logistyka zaopatrzenia × × 7. Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu × × 8.

http://www.wshifm.edu.pl/e4u.php/1,ModFiles/Download/files/WSHiFM/Uczelnia/Zarzadzanie/Zarz_dzanie_logistyczne.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 2

ppt
Slajd 1

... podstawy logistyki ekonomika logistyki systemy logistyczne planowanie logistyczne transport i spedycja laboratorium magazynowe gospodarka elektroniczna język obcy zawodowy gospodarka zapasami i magazynem laboratorium logistyczno - spedycyjne Technik ...

http://www.uml.lodz.pl/get.php?id=1929

Date added: August 4, 2013 - Views: 5

ppt
Slajd 1

Podstawy logistyki. Język obcyzawodowy. Gospodarka zapasami i magazynem. Ekonomika logistyki. Laboratorium magazynowe. Laboratoriumlogistyczno-spedycyjne. Zajęcia praktyczne. Systemy logistyczne. PRAKTYKA.

http://www.zschocianow.pl/articles/rekrutacja/tech_log.pptx

Date added: August 4, 2013 - Views: 1

ppt
Metodologia ekonomii proseminarium (3 dz TiL)

... Podstawy logistyki [W:] Podręcznik spedytora. Pod redakcją D.Marciniak-Neider, J.Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011 Czasopisma: Logistyka, ILiM; Systemy logistyczne * Zakres Zadania systemu wsparcia logistycznego, ...

http://ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=6940

Date added: August 4, 2013 - Views: 1

ppt
Wykład 3 - Teoretyczne podstawy SCM

Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Wykład nr 3 Bartłomiej Rodawski Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki Plan wykładu Pojęcie i typologia łańcuchów dostaw.

http://wgrit.ae.jgora.pl/kzsil/pliki/Zarzlandost-W/W3%20Teoretyczne%20podstawy%20SCM.ppt

Date added: May 19, 2012 - Views: 12

ppt
Prezentacja programu PowerPoint - mgmt4all

Feret, Przykład optymalizacji zapasów – teoria i praktyka] Niemal wszyscy autorzy opracowań z logistyki proponują zastosować formułę WILSONA. ... PWE, Warszawa 2000. Hans-Christian Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001. Z.

http://mgmt4all.com/PL_wyklady_prezentacje/Zarzadzanie%20Zintegrowane%20-%20studia%20podyplomowe/07_www_ZZ%20LOGISTYCZNE.ppt

Date added: November 6, 2011 - Views: 23

ppt
Prezentacja programu PowerPoint

Przedmioty: Podstawy logistyki, transport i spedycja, gospodarka elektroniczna, język angielski dla logistyków, gospodarka zapasami i magazynem, planowanie logistyczne, laboratorium logistyczno – spedycyjne, język niemiecki dla logistyków, ...

http://patrycja.cosinus.pl/prezentacje/prezentacja.ppt

Date added: May 12, 2013 - Views: 12

ppt
Transport Wewnętrzny

Podręcznik – Podstawy Logistyki . Zdjęcia : Google.image.pl. Author: Radek Created Date: 05/22/2011 10:32:09 Title: Transport Wewnętrzny Last modified by:

http://img1.oferia.pl/70693f9257edf145278a71aada308c5b.pptx

Date added: May 10, 2013 - Views: 5

ppt
Slajd 1

Podsystemy logistyki ... Podstawy logistyki, UG, Gdańsk 1993, s. 172-174 Metoda XYZ Grupa X - to zapasy, które charakteryzują się regularnym zapotrzebowaniem, przy występowaniu stosunkowo niewielkich odchyleń, ...

http://www.wsie-projekty.eu/edukacja/files/7913/4278/5253/Prezentacja_Logistyka_wykad_III.ppt

Date added: January 26, 2014 - Views: 1

ppt
ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM

Podstawy logistyki, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ... Biblioteka Logistyki, Poznań 2001. 5. Oakland J.S., Muhlemann A.P., Lockyer K.G. Zarządzanie produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1997. 6. Sarjusz-Wolski Z.,

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/8291219L3%20w1%20w2%20w3.pptx

Date added: March 16, 2014 - Views: 2

ppt
Slajd 1

Przedmiotem działalności logistyki zaopatrzenia są towary surowce, materiały pomocnicze, eksploatacyjne, części, ... zob. S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, UG, Gdańsk 1993, s. 172-174 Metoda XYZ Grupa X - to zapasy, które charakteryzują się regularnym zapotrzebowaniem, ...

http://www.wsie-projekty.eu/edukacja/index.php/download_file/view/73/

Date added: August 4, 2013 - Views: 1

ppt
Oferta Studiów Podyplomowych

... Podstawy logistyki Zarządzanie procesami logistycznymi Strategia firmy a zarządzanie logistyką Zarządzanie transportem Zarządzanie zapasami Zarządzanie magazynem Zarządzanie przepływem materiałów Zarządzanie łańcuchem dostaw Narzędzia informatyczne Jakość w logistyce ...

http://www.kwidzyn.edu.pl/studia/pliki/Oferta_Studia_Podyplomowe_z_cenami.ppt

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

ppt
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ - Strona internetowa Wyższej Szkoły ...

... odzież, uzbrojenie i medykamenty Rozwój logistyki Lata 60-te XX wieku ... i przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstwa powinny wprowadzać kompleksowe i przejrzyste wskaźniki jako podstawy podejmowania decyzji oraz miary efektywności systemu logistyki Parę minut ...

http://wsmiz.edu.pl/new/download/14.pps

Date added: May 13, 2013 - Views: 7

ppt
Prezentacja programu PowerPoint - mgmt4all

Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001. Piotr Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2000. Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2004. E. Gołembska (red), Kompendium wiedzy o logistyce, WN PWN, Warszawa-Poznań 2007.

http://mgmt4all.com/PL_wyklady_prezentacje/Logistyka%20miedzynarodowa/LOG_M-00-Wprowadzenie.ppt

Date added: February 8, 2012 - Views: 10

ppt
Слайд 1

Tytuł konferencji był:"Kobiety w świecie logistyki. Makroekonomiczne podstawy decyzji zarządczych" Tytuł "Kobiety w Logistyce 2011" przyznano p. Beacie Nawrockiej kierownik oddziału w Bydgoszczy ET Logistik Sp. z o.o.

http://wsiz.rzeszow.pl/pl/studenci/kola_naukowe/logistyki/Dokumenty_Local_WSIiZ/kobieta%20w%20logistyce.pptx

Date added: May 24, 2013 - Views: 2

ppt
Slajd 1

Chapman & Hall,1992 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA „Supply Chain Management” wyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i nowych wobec niej oczekiwań: Oliver R.K., ... STOSOWANIE LOGISTYKI logistyka stosowana koncepcje: ...

http://okulewicz.republika.pl/WT_2006_Okulewicz.pps

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

ppt
Logistyka dystrybucji

Logistyka dystrybucji Fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek Dr Wojciech M. Banasiewicz Ewolucja wiedzy teoretycznej Koncepcja logistyki zorientowanej na dystrybucję i gospodarkę przedsiębiorstwa została zapoczątkowana w latach pięćdziesiątych w USA.

http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/www/download%5CLogistyka_WMTHB%5Clog_dystr%5CWB_Logistyka%20dystrybucji.ppt

Date added: April 12, 2012 - Views: 6

ppt
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i ...

Zakład Zarządzania Przedsiebiorstwem i Logistyki prowadzi od roku 2008 kierunek Logistyka na studiach inżynierskich. W 2013 roku ruszy I nabór na studia magisterskie na tym kierunku. ... Podstawy zarządzania . Podstawy zarządzania strategicznego.

http://www.woiz.polsl.pl/kiw/ROZ4_dla_studentow_v32_zdn20131029.ppt

Date added: December 5, 2013 - Views: 3

ppt
Slide 1

... Oracle Polska Jaka jest wysokość podstawy chmur? Kto dzisiaj nie korzysta z czegoś co może przypominać chmurę ... Dostępność w mikroskali Współdziałanie podmiotów Klientów Dostawców Logistyki, detalistów, ...

http://www.klasterict.pl/2011-11-23-08-11-42/doc_download/6-chmura-dla-twardo-stpajcych-po-ziemi

Date added: July 10, 2013 - Views: 4

ppt
Slajd 1 - O logistyce

PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA „Supply Chain Management” wyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i nowymi wobec niej oczekiwaniami: Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, ...

http://www.okulewicz.republika.pl/WT_2008.pps

Date added: August 4, 2013 - Views: 9

ppt
PowerPoint Presentation

... zapasów, spedycji i transportu, logistyki produkcji, dystrybucji), finansów, marketingu, remontów i napraw, obsługi technicznej i utrzymania ruchu, polityki kadrowej w ramach zarządzaniu ludźmi. ... Planowanie sprzedaży tworzy podstawy planowania przychodów przedsiębiorstwa.

http://www.gutt.pl/skdnica/podstawy-zarzdzania/doc_download/90-plan-log-1314

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

ppt
Specjalności - Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

... uzupełni także wiedzę dotyczącą logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych; ... logistycznymi Przepisy prawa celnego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Podstawy technologii internetowych Podstawy prawa gospodarczego Systemy baz danych w logistyce * Opis ...

http://radomsko.spoleczna.pl/PODSTRONY/strefa/egzamin/wydzial_zarzadzania/Informacja_ws._wyboru_specjalnosci_i_promotorow_dla_kierunku_Logistyka_IV_sem_zaoczny_-_Plik_2.ppt

Date added: September 3, 2013 - Views: 2

ppt
Informatyka i Ekonometria

... logistyki i marketingu zaawansowane techniki matematycznego modelowania procesów gospodarczych umiejętność negocjacji ... absolwenta wiedza informatyczna oraz umiejętność jej zastosowania dla rozwiązania postawionych problemów szerokie podstawy wiedzy ...

http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31&Itemid=9&lang=pl

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

ppt
INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2008

... wielokryterialnej analizy i wspomagania decyzji Zintegrowane gospodarcze systemy informatyczne Systemy informatyczne logistyki Podstawy prawne informatyki Audyt systemów informatycznych Systemy analityczno-informacyjne I STOPIEŃ II STOPIEŃ Podstawowa kadra specjalności Dr Joanna ...

http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/zi/prezentacje_specjalnosci/201_i_i_ii_specjalnosc_informatyka_w_zarzadzaniu.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 1

ppt
Prezentacja programu PowerPoint - WUP, lublin, projekty, efs ...

... ZOZ Zarządzanie ryzykiem Budowanie oferty sprzedaży usług Moduł II Pielęgniarstwo i przedsiębiorczość Podstawy prawne ... zdrowotnej Biznesplan Techniki negocjacji Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Outsourcing usług medycznych i logistyki ZOZ ...

http://www.wup.lublin.pl/wup/foty/fckeditor/File/MEDIC.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

ppt
Prezentacja programu PowerPoint

... BIZNESPLAN TECHNIKI NEGOCJACJI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA OUTSOURCING USŁUG MEDYCZNYCH I LOGISTYKI ZOZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BUDOWANIE OFERTY SPRZEDAŻY USŁUG Moduł II Pielęgniarstwo i przedsiębiorczość Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki w ...

http://www.wup.lublin.pl/wup/download/efs/P.ppt

Date added: March 20, 2013 - Views: 7

ppt
Slajd 1 - Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach

Główne cele zajęć wyrównawczych to: - utrwalenie zagadnień z podstawy programowej, ... Podczas trwania projektu uczniowie dzięki pracy na platformie EPL-edu i współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki i Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu otrzymali Certyfikaty potwierdzające ...

http://www.zs3pabianice.edu.pl/pro/pliki/prezentacja_projekt.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 5

ppt
Slajd 1

Są również wprowadzeni w podstawy eksploracji danych ... Opis Wykład wyjaśnia istotę obsługowych i integracyjnych funkcji logistyki, jak również relacje pomiędzy logistyką a głównym procesem przedsiębiorstwa oraz innymi procesami organizacji.

http://www.econ.umk.pl/_upload/download/dokumenty/prezentacje/Zarzadzanie/iwz.pps

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

ppt
LOGISTYKA ZAOPATRZNIA I DYSTRYBUCJI

Elementy te tworzą także podstawy standardów wykonania logistycznej obsługi klienta. Mierniki wykonania są formułowane z punktu widzenia klienta: zamówienie otrzymane punktualnie ... Cel logistyki: Minimalizacja kosztu całkowitego, ...

http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/www/download%5CLogistyka_WMTHB%5Clog_zaop_dystryb%5CWB_LOG_%20ZAOP_i_%20DYS.ppt

Date added: November 11, 2011 - Views: 13

ppt
PPI sem.05

P o l i t e c h n i k a O p o l s k a Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Podstawy Projektowania Inżynierskiego

http://www.chwastyk.po.opole.pl/dydaktyka/PPI%20-%20wyk%204.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 1

ppt
Stuttgart Visit of GART (Groupement des AUTORITÉS ...

w obszarze logistyki Hans-Hermann Enders, KLOK GmbH Obecne projekty KLOK Obecne projekty ... Europejska Sieć Centrów Komp. w Logistyce + REGINSlog KLOK- Nagroda Logistyczna GVZ Kornwestheim Region Stuttgart Podstawy Szkolenia Miejsca pracy Współpraca z Uniwersytetem w Stuttgarcie ...

http://www.polloco.pl/events/model%20_pp_pl.ppt

Date added: June 27, 2013 - Views: 3

ppt
Studia podyplomowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem ...

Podstawy budowy rozkładów jazdy i marszrut pojazdów samochodowych ... towarowego i pasażerskiego Charakterystyka i program O uczelni Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Budowy ...

http://www.pigtsis.pl/files/14/public/pdf_aktualnosci/1/221.ppt

Date added: May 9, 2013 - Views: 8

ppt
Inspekcja Transportu Drogowego

... za pośrednictwem którego, w tworzeniu struktury i podstawy prawnej funkcjonowania formacji udział wzięli eksperci - przedstawiciele Francji i Niemiec. ...

http://wsiz.rzeszow.pl/pl/studenci/kola_naukowe/logistyki/Dokumenty_Local_WSIiZ/Inspekcja%20Tranportu%20Drogowego.pptx

Date added: August 4, 2013 - Views: 1

ppt
Slajd 1

Monitorowanie pojazdów Wykonawców – podstawy prawne. Zgodnie z projektem rozporządzenia MOŚ z maja 2012 wszystkie pojazdy biorące udział w odbiorze odpadów będą musiały być monitorowane, minimalne wymagania to:

http://pliki.xtrack.pl/XTrack_wsparcie_logistyki_komunalenej-dla-gmin-20121021.ppsx

Date added: May 24, 2013 - Views: 2

ppt
Prezentacja programu PowerPoint

... Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa 2009. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP . Podręcznik dla ... W ich skład wchodzą jednostki administracji wojskowej oraz logistyki stacjonarnej i inne zabezpieczające w systemie ...

http://www.kopczynska.com/02_wyklad3.ppt

Date added: May 24, 2013 - Views: 3

ppt
Slajd 1

Michał Grabia Międzylaboratoryjny Zespół Roboczy Instytut Logistyki i Magazynowania Wielkopolski Broker Technologii Wzajemna identyfikacja obszarów badawczych, ... jako podstawy specjalizacyjnej dla projektów firm i środowiska B+R c) budowanie ...

http://www.wielkopolskiklastering.pl/pliki/WCK/inauguracyjne/ILiM_PREZENTACJA_spotkanie_inauguracyjne_WCK_22.11.2012_FINAL.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 2

ppt
PODZIAŁ STATYSTYKI - Policealne Niepubliczne Studium ...

PODSTAWY BADAŃ STATYSTYCZNYCH BADANIE STATYSTYCZNE: proces zbierania informacji (danych) statystycznych. RODZAJE BADAŃ STATYSTYCZNYCH: - badanie pełne ... WYZSZA SZKOLA CLA I LOGISTYKI Other titles: Arial Wingdings Projekt domyślny Obraz - mapa bitowa PODZIAŁ STATYSTYKI ...

http://www.pnse.edu.pl/pliki/mat_statystyka_badania_i_prezentacja_statystyczna.ppt

Date added: July 1, 2012 - Views: 5

ppt
Biuro Obsługi Klienta i Kontroli Jakości Węgla

Zespół Logistyki Sprzedaży bieżąca współpraca z przewoźnikami węgla ... bieżące monitorowanie podstawy wagonowej na Kopalniach ze szczególnym uwzględnieniem braków wagonów dla wszystkich przewoźników, ...

http://dydaktyka.polsl.pl/rg5/studia/Mat_sem_II/Zabawa/Pion%20Marketingu%20i%20Sprzedazy%20KW%20SA.ppt

Date added: February 17, 2012 - Views: 6

ppt
Slajd 1 - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

* Podstawy polityki energetycznej UE Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przedstawiła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do ... (koszty logistyki - 30 - 50% jej ceny). Opłacalność produkcji biomasy po cenach oferowanych przez energetykę (za 1 GJ energii w ...

http://www.cdr.gov.pl/kongres1/files/1.3.1.ppt

Date added: March 9, 2012 - Views: 13

ppt
Teoria marketingu – analiza krytyczna - Uniwersytet ...

... logistyki, marketingu? Jakie są granice podziału między ... AE, Poznań 1976 Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2009 Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, prac zbiorowa pod red. M. Sławińskiej i H. Witczaka ...

http://ue.poznan.pl/att/Doktoranckie_WZ/H_Mruk_MetBadNauk.ppt

Date added: December 27, 2013 - Views: 2