Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego 2012 2013 pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego 2012 2013 - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego 2012 2013 from our fatest mirror

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

2811 dl's @ 7865 KB/s

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 5 WSPOMAGANIE

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

http://sp1kartuzy.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru ...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ... Sprawozdanie , wyniki i wnioski przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2013 roku

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 5

pdf
Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 1. Wewnętrzna ewaluacja działalności pedagogicznej - zbieranie i analizowanie informacji o efektach edukacyjnej działalności szkoły:

http://gimnazjum12.krakow.pl/jupgrade/images/stories/PDFy/prawo.szkolne/Sprawozdanie.z.Planu.Nadzoru.Pedagogicznego.w.roku.szkolnym.2012_2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła Podstawowa Nr ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej w roku szkolnym 2012/2013

http://wysokajedynka.republika.pl/SDzNP.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za ...

1 Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013. Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk. 2012/2013 Dane statystyczne dotycz ące uczniów, nauczycieli i organizacji nauczania

http://sp5dzierzoniow.edupage.org/files/Sprawozdaniedyrektora.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 3 kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność

http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=12888

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://sppigza.edupage.org/files/sprawozdanie_z_nadzoru_dyrektor_szkoly.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmolowie w roku szkolnym 2012/2013 I .Podstawa prawna:

http://www.spkosmolow.szkolnastrona.pl/download.php?f=sprawozdanie.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA ... wewnętrzną, wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy i służą do wprowadzania ... od września 2012 do stycznia 2013 .

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 118

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... Nadzór pedagogiczny prowadzono zgodnie z planem na rok szkolny 2012/2013 ... Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego należy wykorzystać do: 1) modyfikowania metod pracy z uczniem, ...

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzoru.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
plan nadzoru pedagogicznego na 2012-2013

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2012/2013 Sokółka, 31 sierpień 2012 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://dyrektorprzedszkola5.weebly.com/uploads/4/8/9/5/4895692/plan_nadzoru_pedagogicznego_na_2012-2013.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 5

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013-2014 Podstawa ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz ... Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2012/2013: ... Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Czerwiec ...

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/2013/10/Plan_nadzoru_pedagogicznego-2013-2014.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 5

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101815.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101816.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Szkoła Podstawowa im ...

1 Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY:

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan-nadzoru-2012-2013.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 11

pdf
Sprawozdanie za II semestr 2012-2013 ver.1

SPRAWOZDANIE z II semestru roku szkolnego 2012/2013 4 _____ Gimnazjum w Wietrznie

http://www.gimnazjum-wietrzno.pl/sprawozdania/Sprawozdanie%20za%20II%20semestr%202012-2013%20ver.1.02.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I semestr roku szkolnego ...

1 Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I semestr roku szkolnego 2012/2013 Bożena Brzozowska Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego

http://spklem.pl/nowa/index.php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=Sprawozdania/ZPO+sprawozdanie+z+nadzoru+dyrektora+za+I+sem+2012-2013.pdf&Itemid=494

Date added: October 1, 2013 - Views: 14

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/Koniec%20roku%20podsum.%202012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 5.

Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 ... Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2012/13 4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 5. ... 1.Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/plan-nadzoru13-14.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na spotkaniu Rady Pedagogicznej

http://spswierzno.pl/wp-content/uploads/2013/09/Sprawozdanie-z-przeprowadzonego-przez_dyrektora.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego realizowane były nast ępuj ące zadania:

http://ppp.bip.gliwice.eu/pub/html/ppp/Sprawozdanie_ze_sprawowanego_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru ...

Sprawozdanie dyrektora Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o przedszkolu:

http://www.przedszkole.zbuczyn.pl/dokumenty/sprawozdanie_2012_2013.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 19

pdf
w dniu 11 czerwca 2013 r. w OSTROŁĘCE Hotel „INTER HOTEL ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO w rok szk. 2012/13, w tym: projekty ewaluacji wraz z narzędziami , raporty z badao – gotowe opracowania,

http://www.ecrkbialystok.com.pl/sites/default/files/ostroleka11.06.2013.pdf

Date added: May 8, 2014 - Views: 1

pdf
w dniu 10 czerwca 2013 r. w LEGNICY Hotel „SĘKOWSKI”, ul ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO w rok szk. 2012/13, w tym: projekty ewaluacji wraz z narzędziami , raporty z badao – gotowe opracowania,

http://ecrkbialystok.com.pl/sites/default/files/legnica_10.06.2013_0.pdf

Date added: May 8, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012 nadzoru pedagogicznego, Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie

http://3lo.edu.pl/wp-content/uploads/2012/07/nadzor2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU ...

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. ... sprawozdanie z pracy na koniec roku szkolnego ... wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku 2011/2012,a w szczególności:

http://www.zsszkaradowo.pl/download/wnioski.ze.sprawowanego.nadzoru.pedagogicznego.2012.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 ... * Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 * Wnioski z raportów ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2012/2013

http://zsswietoniowa.szkolnastrona.pl/download.php?f=plan-nadzoru.pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 3

pdf
Plan nadzoru Pedagogicznego - Strona główna - Urząd ...

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2012/2013 4. ... Zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku 2012/2013 1. Należy kłaść duży nacisk na naukę umiejętności kluczowych, oraz stosowanie wiedzy w praktyce, ...

http://www.static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/1772/zsg_plan_nadzoru_pedag_201314.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
Plan pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013

- Zapoznanie z Planem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013; - Opinia Rady w sprawie projektu Planu finansowego na rok 2013; ... 02.07.2013 /wtorek/ - Sprawozdanie z działalności placówki a) wyniki klasyfikacji i egzaminów klasyfikacyjnych;

http://www.zsplesznowola.pl/dokumenty/Plany%20pracy/2012-2013/Plan%20Rady%20Pedagogicznej%202013.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 3

pdf
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 9 września 2013 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 9 września 2013 r. ... II. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego przedstawione przez panią dyrektor Annę Kuczyńską. III. Przedstawienie propozycji ... sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 a w szczególności ...

http://spsiechnice.pl/files/protok_909131rr.pdf

Date added: May 8, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie za I semestr 2012-2013 ver.2.01 kolor

SPRAWOZDANIE z I semestru roku szkolnego 2012/2013 4 _____ Gimnazjum w Wietrznie

http://www.gimnazjum-wietrzno.pl/sprawozdania/Sprawozdanie%20za%20I%20semestr%202012-2013%20ver.2.01.pdf

Date added: October 18, 2013 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego obowiązujący w Szkole ...

w roku szkolnym 2012/2013 Akty prawne, podstawy: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ... Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2011/2012; 4. Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny

http://www.spwadlew.druzbice.pl/dokumenty2012/plan_nadzoru_pedagogicznego_2012_13.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

5 2. Ewaluacja 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012r. do 31 maja 2013r.) przeprowadzono 117 ewaluacji zewnętrznych, w tym 57 całościowych oraz 64

http://kuratorium.kielce.pl/file_download/3472/pdf-2013-July-9-43442.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 plan lekcji bibliotecznych,

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRZEDSZKOLU NR 50 W WARSZAWIE ...

Przedstawienie wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w I ... – Opracowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013 Posiedzenie ... dyrektor III Ewaluacja Ocenić efekty realizowanych zadań – Ewaluacja bieżąca - Ewaluacja okresowa –Sprawozdanie z realizacji i ...

http://przedszkole50.waw.pl/res/dokumenty/2013_2014/PLAN_NADZORU_PEDAGOGICZNEGO_2013_2014.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 10

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego dla szkół w roku szkolnym 2013/2014

* Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 * Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2012/2013 * Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

http://www.klwatka.net/dokumenty/czyz_plan_nadzoru.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 3

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ...

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 5. Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

http://sp4siedlce.bip.e-zeto.eu/bip/174_sp4siedlce/fckeditor/file/WPLG2012//pnd.pdf

Date added: November 26, 2012 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. Podstawowe kierunki realizacji polityki o ... nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013. 1) w zakresie ewaluacji: − Ewaluacja cało ...

http://www.kwiatonowice.pl/images/nadzor_ped_1213.pdf

Date added: June 24, 2013 - Views: 9

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego

Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 6. Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami i ...

http://dyrektorprzedszkola5.weebly.com/uploads/4/8/9/5/4895692/plan_nadzoru_pedagogicznego_na_2013_2014.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ...

monitoringu, hospitacji, sprawozdanie z nadzoru przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym, ... wniosków z nadzoru pedagogicznego ... 2012/2013 nauczyciele, wych. klas dyrektor

http://www.spkepapiotr.eu/materialy/plan_nadzoru.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła Podstawowa im. hetmana ...

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO dla Szkoły Podstawowej w Żółkiewce na rok szkolny 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późn. zm. )

http://spzolkiewka.edupage.org/files/Plan_nadzoru_2013-2014.pdf

Date added: February 2, 2014 - Views: 8

pdf
SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW ...

Oddajemy w Wasze ręce sprawozdanie z przebiegu egzaminu ... nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących oraz nadzoru pedagogicznego. Zapewne korzystają z niego także ... 31 756 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 2013 roku, z czego 25 428 uzyskało ...

http://www.komisja.pl/pobierz/matura/raporty/2013/sprawozdanie_matura_2013.pdf

Date added: September 27, 2013 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013

Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie na rok szkolny 2012/2013 3 5. Przedstawianie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i

http://www.zs68.waw.pl/dokumenty/2012_13/plan_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: March 12, 2013 - Views: 5

pdf
Kalendarz zebrań Rady Pedagogicznej PZ nr 2 Oświęcim

... przyjęcie planu pracy na rok szkolny 2012/2013, zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego 2012/2013 2. ... sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego za pierwszy semestr 2012/2013 ... sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za rok2012/2013; organizacja roku

http://www.pz2.edu.pl/pliki/upload/zebraniaradyped2012.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje ...

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne za lata 2011, 2012, 2013 Organ kontrolujący (bez kontroli Audytu i ... zakresie nadzoru pedagogicznego

http://easy0693.easyisp.pl/2/download/kontrole2013.pdf

Date added: June 4, 2014 - Views: 3