Samac U Braku pdfs

Searching:
Download
Samac U Braku - Fast Download

Download Samac U Braku from our fatest mirror

Influence of mental disorders on working ability assessment

1746 dl's @ 5551 KB/s

pdf
Influence of mental disorders on working ability assessment

U Bosni i Hercegovini (BiH) postoji sve veći broj zahteva za ocenu radne sposobnosti (ORS) ... Brak: u braku/samac 642/279 654/217 8,577 0,050 0,849 0,230 −3,130 Edukacija: > 8; 12> 12 (god.) 356/470/95 344/428/99 38,242 0,050 0,151 0,809 −2,420

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2007/0042-84500711733N.pdf

Date added: March 24, 2012 - Views: 4

pdf
Zahtjev za gotovinski kredit

Bračno stanje: samac u braku člBroj članova porodice: Broj izdržavanih anova porodice: Stanovanje: stan / kuća u vlasništvu kod roditelja podstanar sa mjesečnom stanarinom od _____ Iznos prosječne ...

http://www.kreditzamene.me/dokumentacija/Fres-kes/Zahtjev-za-kredit.pdf

Date added: March 28, 2014 - Views: 1

pdf
Zahtjev za stambeni kredit

Bračno stanje: samac u braku Broj čl. porodice: Broj izdržavanih čl. porodice: Stanovanje: stan / kuća u vlasništvu kod roditelja podstanar sa mjesečnom stanarinom od _____ Školska sprema: osnovna SSS VS VSS mr.sc. dr.sc. Naziv stručnog zvanja: Iznos ...

http://www.kreditzamene.me/dokumentacija/Kljuc/Zahtjev-za-stambeni-kredit.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
RIJEŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI - Auto škola ZEBRA

Bračno stanje: samac u braku Broj članova porodice: ..... Broj zaposlenih članova: ..... Broj izdržavanih članova: ..... PODACI O ŠKOLSKOJ SPREMI I ... U sadašnjem preduzeću ste od (datum, mjesec, godina) ...

http://www.autoskola.me/nlb.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 3

pdf
Zahtjev za kredit - CREDO BANKA

Bračno stanje: samac u braku u zajednici izjednačenoj s brakom rastavljen/a udovac/ica Nekretnine u vlasništvu: _____ Mjesto u kojem se nalaze: _____ Pokretnine u vlasništvu ...

http://www.credobanka.hr/files/Zahtjev_za_kredit.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
je heterogeno kako

Mlad, samac;, mlad,u braku, bez dece; mlad, u braku, najmlađe dete ispod 6 godina; mlad, oženjen, najmlađe dete 6 ili više godina;stariji, u braku s decom; stariji, u braku, bez dece ispod 18 godina; stariji, samac; ostalo Ispod 10 ...

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/3297/mod_folder/content/2/Ve%C5%BEbe/PZP%20radna%20subota.pdf?forcedownload=1

Date added: February 26, 2014 - Views: 6

pdf
SPISAK IZDANJA POPULARNE BELETRISTIKE R.b. AUTOR, NASLOV ...

146 Jakovljevi Milica Mir -Jam, Samac u braku; Beograd: Prosveta, 2009; 147 Jakovljevi Svetolik; Zapisi iz zagubljene mladosti; Beograd: }agor, 2009; 148 Janik Pol, Kvantna medicina: vodi za novu medicinu21. veka, Beograd: Esotheria 2008.

http://www.bolnica.org.rs/download/kvalitet/Spisak_knjiga_beletristike_u_biblioteci_opste_bolnice_u_zrenjaninu.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 27

pdf
ZAHTJEV ZA KREDIT - Banka Kovanica d.d Varaždin > Početna

Obiteljski status: samac u braku samohrani roditelj ostalo_____ Broj članova ... Ujedno izjavljujemo da su podaci navedeni u ovoj potvrdi istiniti, a u protivnom preuzimamo odgovornost zbog netočnih

http://www.kovanica.hr/LinkClick.aspx?fileticket=JOZDBuNMH2Y%3d&tabid=83

Date added: July 7, 2014 - Views: 1

pdf
upitnik za dubinsku analizu - Zagorska kreditna unija

13. Bra čni status( samac, u braku, rastavljen/a, udovac/udovica): -1- 14. ... Nekretnine u vlasništvu (stan,ku ća,zemljište): DA NE Procijenjena vrijednost: _____ 24. Vozila u vlasništvu: DA NE PROCIJENJENA VRIJEDNOST: ...

http://www.zku.hr/dokumenti/Upitnik%20za%20dubinsku%20analizu.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
Zahtjev za kredit

Bra čno stanje samac u braku rastavljen/a udovac/udovica izvanbra čna zajednica Broj članova ku ćanstva ... Libertina istima koristi u cilju moje identifikacije i zaštite mojih osobnih imovinskih interesa u ...

http://www.kulibertina.hr/fileadmin/datoteke/zahtjev_za_kredit.pdf

Date added: July 3, 2014 - Views: 1

pdf
IZDAVAČI I NASLOVI 1 3D+ (Broj knjiga: 1) KNJ OTK čć č 2 ...

Samac u braku (2010) 350,00 245,70 23 Jakovljević, Milica. To je bilo jedne noći na Jadranu (2010) 400,00 280,80 24 Jakovljević, Milica. U slovenačkim gorama (2010) 350,00 245,70 25 Jovanović-ZMAJ, Jovan i dr. Riznica (2009) 200,00 140,40

http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=2810

Date added: May 14, 2013 - Views: 12

pdf
PODACI O JAMCU-PLATCU / SUDUŽNIKU

Bra čno stanje samac u braku rastavljen/a udovac/udovica izvanbra čna zajednica Broj članova ku ćanstva ... Libertina istima koristi u cilju moje identifikacije i zaštite mojih osobnih imovinskih interesa u ...

http://www.kulibertina.hr/fileadmin/datoteke/zahtjev_za_kredit-jamac.pdf

Date added: April 29, 2014 - Views: 1

pdf
˘ ˇ - Banco Popolare Croatia - Početna

u braku samac razveden(a) udovac(ica) vanbraËna zajednica Br. Ëlanova kuÊanstva od toga djece uzdræavanih Ëlanova Ime i prezime OIB JMBG Ime oca MATI»NI PODACI JAMCA / SUDUÆNIKA DjevojaËko prezime Mjesto ro enja Dræava ro enja Dræavljanstvo

http://www.bpc.hr/cms/sites/default/files/obrasci/kreditni%20zahtjev%20fiz%20prilog%20jamac%20suduznik%20IAo.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
PODACI O JAMCU PLATCU JMBG: OIB:

Bračno stanje: samac u braku u zajednici izjednačenoj s brakom rastavljen/a udovac/ica Nekretnine u vlasništvu: _____ Mjesto u kojem se nalaze: _____ ...

http://www.credobanka.hr/files/Dodatak%20Zahtjevu%20za%20kredit-%20Jamac%20platac%2008.09.09..pdf

Date added: July 7, 2014 - Views: 1

pdf
zahtjev za kredit - Podravska banka

Samac U braku Rastavljen/a Izvanbračna zajednica Udovac/ica Trgov. društvo Državna ustanova/poduzeće Slobodno zanimanje Ustanova Finan. ustanova/osigurav.kuća Obrt Ostalo Zaposlen/a na: (potrebno označiti znakom “x”) određeno vrijeme od: do: ...

http://www.poba.hr/get_file.php?d=zahtjev_za_kredit.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
vježbe 5 – istinitinosne tablice i istovrijednost

Sx za 'x je samac/samica' Bxy za 'x je u braku s y' Zxy za 'x živi s y' Domena (predmetno područje): Ante, Branka, Cvijeta a) Istinitinosnim tablicama dokažite da su sljedeće rečenice istovrijedne: ...

http://kgracin.com/logika/Vjezbe5IstTablice.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Izdavač (Autor, naslov, godina izdanja) 1 Admiral books ...

Samac u braku (2010) 450.00 315.90 35% 6 Jakovljević, Milica. To je bilo jedne noći na Jadranu (2010) 450.00 315.90 35% 7 Jakovljević, Milica. U slovenačkim gorama (2010) 400.00 280.80 35% 8 Vajld, Oskar; Belačić, Slobodanka.

http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=2940

Date added: January 4, 2012 - Views: 41

pdf
ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI - Sigurna Kuća Istra | pomoć ...

Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete. 5. ... Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke o ostvarivanju prava na stalnu pomo ć ostvaruje drugačiji ukupni

http://www.sigurnakucaistra.hr/zakoni/zakon%20o%20socijalnoj%20skrbi.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 3

pdf
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 73/97) - Udruga za pomoc djeci i ...

Samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne ţivi u izvanbraĉnoj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu. 4. ... Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke o ostvarivanju prava na

http://www.djecjasreca.hr/download/Zakon%20o%20socijalnoj%20skrbi.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
K O N A Č N I P R I J E D L O G ZAKONA O IZMJENAMA I ...

Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbra čnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete. 5. ... Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke o ostvarivanju prava

http://www.vlada.hr/hr/content/download/279472/4123655/file/39.%20-%207.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
NARODNE NOVINE - Vlada Hercegbosanske županije

Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjskog akta o ostvarivanju prava na pomoc za uzdržavanje ostvaruje za 10% viši ili niži mjesecni prihod od iznosa utvrdenog prema ... na brak i odnose u braku, roditeljsku skrb,

http://www.vladahbz.com/nn/1998/NN_05_1998.pdf

Date added: January 31, 2012 - Views: 5

pdf
Pristupnica za RBA MASTERCARD i VISA KREDITNE KARTICE

Nekretnine u vlasništvu: samac rastavljen/rastavljena u braku ili u zajednici izjednačenoj s brakom udovac/udovica viša škola zanat fakultet srednja škola poslijediplomski studij Adresa za korespondenciju, dostavu kreditne kartice, PIN-a, izvadaka

http://www.laura.hr/docs/Pristupnica_za_Visa_LF_kreditnu_karticu.pdf

Date added: March 28, 2014 - Views: 1

pdf
TESTIRANJE DIMENZIJA MODELA SERVQUAL U BANKARSKOM SEKTORU ...

Bračno stanje samac u braku udovac/udovica 4. Obrazovanje primarno sekundarno srednja škola diploma ili magisterij doktorat 5. Najčešće su klijenti turskih podružnica lokalnih banaka HSBC-a. 194 O. V. Şafakli: Testiranje dimenzija modela servqual u bankarskom sektoru Sjevernog Cipra

http://hrcak.srce.hr/file/24455

Date added: February 26, 2014 - Views: 3

pdf
K R E D I T N I Z AH T J E V šifra djelatnika

U posljednje 3 godine mjesto stanovanja mijenjao sam puta. PODACI O KUĆANSTVU. BRAĈNO STANJE. u braku: samac: razveden(a): udovac(ica): ...

http://www.bpc.hr/cms/sites/default/files/obrasci/kreditni_zahtjev.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa 21th Ramiro and Zoran Bujas ...

Uvjerenja roditelja o traženju stručne pomoći u roditeljstvu Samac, N., Vuković, T., Oros, M., Jerković, I. ... Socijalni kontekst pokazivanja ljubavi u braku Jelić, M. Socijalni kontekst i emocionalna klima u braku Vijećnica FF / Faculty Hall

http://psihologija.ffzg.unizg.hr/uploads/yM/nd/yMndFx_0a-rNSeG5NuDXzQ/DRZB-2013_PROGRAM.pdf

Date added: May 10, 2013 - Views: 10

pdf
NARODNE NOVINE BROJ 70– STRANICA 39 - . :: Propisi.hr :: .

u braku u izvanbraþnoj zajednici samac/ica razveden/a udovac/ica Adresa darivatelja/ice na dan popunjavanja obrasca Ulica i kuüni broj Mjesto Poštanski broj Država 7. Da li darivatelj/ica ima vlastite biološke djece? da ne Ako da, koliko ...

http://www.propisi.hr/files/file/IVANA%20-%20PROPISI%20II/469_025%20PRILOZI.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
NARODNE NOVINE - Vlada Hercegbosanske županije

u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu. ... Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjskog akta o ostvarivanju prava na pomo za ...

http://www.vladahbz.com/downloads/dokumenti_min_rada/ZAKON_O_SOCIJALNOJ_SKRBI_HB_5-98.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
Pristupnica Visa electron str2 - Piraeus Bank - Početna

U braku Podaci o ... Samac Ulica i broj Poštanski broj Boravak na adresi Telefon na adresi +381. Država ..... meseci ..... Vrsta objekta na adresi ... Podaci o vlasniku osnovne kartice /Popunjava se u sluöaju izdavanja dodatne kartice/ .

http://www2.piraeusbank.rs/Data/Files/pdf_download/pristupnica_za_visa_electron_platnu_karticu.pdf

Date added: March 28, 2014 - Views: 1

pdf
ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI - . :: Propisi.hr :: .

Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne ţivi u izvanbraĉnoj zajednici, a sam skrbi i uzdrţava svoje dijete. 5. ... Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke o ostvarivanju prava na stalna

http://www.propisi.hr/files/File/IVANA%20-%20PROPISI%20VII/463.801-I.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Leskovac - I - Технолошки факултет у ...

Samac ili samica ("jo š uvek" momak ili devojka); 2. "Divlji brak"; 3. ... kompjuter u braku smeta, modifikovana je verzija stare narodne mudrosti. "Svi znamo da kompjuter prodire u na še domove ina radna mesta. Ali ko je mislio da će uticati ina

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis/zbornik17/20.pdf

Date added: May 27, 2013 - Views: 2

pdf
KAKO APLICIRATI ZA UNIVERKO KARTICU - Piraeus Bank - Početna

Bračno stanje _____ U braku / _____ Samac / _____ Razveden / _____ Udovac Radni status: ... u ovom zahtevu, a u svrhe uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa između mene i Banke. Takođe potvrđujem da me je Banka ob avestila o pojedinos-

http://www2.piraeusbank.rs/Data/Files/pdf_download/univerko_pristupnica.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
Na osnovu čl. 25, 26, i 27 Zakona o stanovanju i održavanju ...

rođena u braku, van braka, usvojena i pastorčad kao i druga lica koja član Sindikata ima obavezu da izdržava, a koja sa njim žive zajedno u istom stanu ili porodičnoj kući. ... - samac……………………………………………….5 bodova

http://www.sindzpg.me/wp-content/uploads/2013/11/Pravilnik-OSPPg.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 2

pdf
ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI - Centar za socijalnu skrb Županja

Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke o ostvarivanju prava na stalnu pomoć ostvaruje drugačiji ukupni mjesečni prihod zbog zaposlenja ili ... brak i odnose u braku, roditeljsku skrb, skrbništvo, posvojenje, ...

http://www.czsszupanja.hr/document/zakon/ZAKON_O_SOCIJALNOJ_SKRBI_nesluzbeni_procisceni_tekst.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
Na temelju clanka 22. stavak 5. Zakona 0 socijalnoj skrbi ...

Socijalni uvjet ispunjava Korisnik (samac iIi obitelj) ciji mjesecni prihod u razdoblju od tri ... Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne zivi u izvanbracnoj zajednici, a sam skrbi i . uzdrzava svoje dijete. IV. PRAVA SOCIJALNE SKRBI

http://sjednice.kostrena.hr/sjednice.kostrena/vijece_2012-07-19/03.%20Odluka%20o%20socijalnoj%20skrbi.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
Zakon o socijalnoj skrbi 2012 - Hrvatska komora edukacijskih ...

Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete. 5. ... Ako samac ili obitelj u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ostvaruje

http://www.hker.hr/docs/ZakonSS.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 2

pdf
www.maba.hr

samac NKV vlastiti Stan Telefon na poslu Poslovni mobitel Telefax kod roditera odstanar udovac ica Mr. (oznaéiti sa u praznom polju desno od navedenog) u braku razveden a (oznatiti sa "x" u praznom polju desno od navedenog) sss vss (oznatiti sa 'Y' u praznom polju desno od navedenog)

http://www.maba.hr/wp-content/uploads/2013/02/zahtjev-za-kredit_zadnji-izmjenjeni_230113_scan.pdf

Date added: March 28, 2014 - Views: 1

pdf
ISTRAZIVANJE KVALITETA ZIVOTA OBOLELIH OD SHIZOFRENIJE U BEOGRADU

u braku razvedeni udovci neozenjen/neudata vanbracna zaiednica ... Takode nema razlika ni u pogledu porodic­ nog stanja (samac, ... u prisustvu sledeceg obelezja kvaliteta zivota, koji kao i prethodni pripada fizickoj, odnosno medicin ...

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-81050812625O

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
OBITELJI I DOMAĆINSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ - NEKOLIKO ...

OBITELJI I DOMAĆINSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ ... Samačko domaćinstvo može stanovati u posebnom ili djeljivom stanu, ili kao samac- ... njihove djece koja nisu ubraku. Kod formiranja obitelji uzimanaje uobzir izjava o zajedničkom životu, ...

http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/558/547

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
ODLUKU o socijalnoj skrbi - Grad Krk - Početna

- Samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu; ... 1.1. socijalni uvjet - ispunjava samac, lan obitelji ili obitelj u cjelini ako na temelju Rjeenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

http://www.grad-krk.hr/www.grad-krk.hr/files/30/306827a2-f2d1-4074-a403-0d3885a61ddf.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 1

pdf
www.maba.hr

samac NKV vlastiti stan Telefon na poslu Poslovni mobitel Telefax kod roditel'a odstanar udovac ica Mr. (oznaéiti sa 'Y u praznom po/ju desno Od navedenog) u braku razveden a (oznatiti sa "x" u praznom polju desno od navedenog) sss vss (oznatiti sa "x" u praznom polju desno Od navedenog)

http://www.maba.hr/wp-content/uploads/2013/02/prilog-zahtjevu-za-kredit_zadnji-izmjenjeni_230113_scan.pdf

Date added: March 28, 2014 - Views: 1

pdf
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA - Grad Makarska - Službene ...

osoba, koja živi kao samac, odnosno član obitelji kojoj ukupni mjesečni prihod nije dostatan za podmirenje osnovnih životnih ... roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete. Članak 18.

http://www.makarska.hr/clients/1/documents/470.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
U R E D B U O BLIŽIM USLOVIMA, NA INU OSTVARIVANJA I VISINI ...

U R E D B U . O BLIŽIM USLOVIMA, NA. ... ako je samac ili ima ... Pod članom porodice, u smislu ove uredbe, smatraju se bračni drug i djeca lica u službi u Vojsci (rođena u braku, vanbračna, pastorčad i usvojena) koji imaju prebivalište na

http://www.vojska.me/ebiblioteka/uredbe/86-uredba-o-bliim-uslovima-nainu-ostvarivanja-i-visini-naknada-i-drugih-primanja-lica-u-slubi-u-vcg/download

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
ISSN 1334-4595 SLUŽBENI VJESNIK - Početna - Glasila d.o.o ...

Samac, u smislu ove Odluke, je osoba koja nema obitelji ili živi bez članova obitelji. Obitelj, u smislu ove Odluke, ... rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca i pa-storčad, roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj hrvatskog branitelja.

http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV911.pdf

Date added: April 10, 2013 - Views: 4

pdf
SRODNIČKO UDOMITELJSTVO - Udomitelji za djecu

u braku sa osobom koja je provela život u dječjim domovima. ODREDNICE NA KOJIMA SE TEMELJI UDOMITELJSTVO U HRVATSKOJ •Konvencija o pravima ... uvjetima biti i samac Srodnička udomiteljska obitelj jest obitelj čiji su članovi u krvnom ili tazbinskom srodstvusa smještenim

http://www.udomiteljizadjecu.hr/admin/fckeditor/File/6konf_pdf%20prezentac/01_srodnicko%20udomiteljstvo_mirjana%20bartolicNOVO.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

pdf
GODINA LIX (XXI) SPLIT, 29. ožujka 2013. BROJ 14 S A D R Ž A J

Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete, ... Samac ili član obitelji koji ispunjava uvjet prihoda, a povlašteni privremeni prijevoz mu je nužno potreban

http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=8055

Date added: July 30, 2013 - Views: 2

pdf
Živite li s nekom osobom kao par - Australian Government ...

australske vlade —bez obzira jeste li samac ili imate partnera. Isplatne stope i prava mogu se razlikovati zbog toga što: • pravo na većinu plaćanja i drugih ostvarivih prava ovisi o vašem statusu odnosa s drugom ... • u brakuu registriranoj ...

http://www.humanservices.gov.au/spw/customer/information-in-your-language/resources/co576/co576-1203hr.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i ...

- samac/samica ... potrebe u skladu sa zakonom posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva; ... Zakonom, odnosno bračni drug, djeca (roñena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad), bračni drugovi djece, roditelji bračnih drugova ...

http://mb.bpkg.gov.ba/media/uploads_mb/2014/03/Javni-poziv-potkrovni-stanovi.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 1

pdf
Sajam želja - Fons header

nom zdravi, u braku i imaju zadovolja-vajuća primanja. ‘’Gdje god da se nalazim uhvatim se kako gledam kroz prozor i želim da sam ... Samac samo razmišlja o tome da pronađe nekog i ne primjeću-je bogatstvo vremena koje mu je na ras-polaganju samo za sebe.

http://www.savjetovanje-fons.hr/files/sajam_zelja.pdf

Date added: June 1, 2013 - Views: 2

pdf
BOSNA I HERCEGOVINA - KLADANJ.BA | Opcina Kladanja | Home

Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, djeca rođena u braku i van braka, usvojena djeca i pastorčad. ... kandidat samac – koji ima stan, površine do 35 m2, b) porodica od 2 člana - koja ima maximalno jednosoban stan, ...

http://www.kladanj.ba/assets/files/Boracki%20krediti%202009/oglas%20za%20bespovratna%20sredstva%20za%202009.%20godinu.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 1

pdf
Slavko Pavin - Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike ...

ne može kontaktirati s Bogom kao samac sa samcem. Naš duhovni život, naš život s Bogom ovisan je o našem životu s drugima. Znači da i u braku postoji sudioništvo u duhovnom životu, ... U braku čovjek sve naraivne vrednote produhovljuje, ...

http://hrcak.srce.hr/file/87788

Date added: July 7, 2014 - Views: 1