Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

9199 dl's @ 6957 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea termenului ... blocul…………., scara……., corp………., etaj……..apartament………sectorul…….…….

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru parcari ...

... se pot inchiria pe baza de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, ... Daca membrii unei familii detin mai multe autoturisme si locuiesc intr-un singur apartament pot inchiria un singur loc de ... in vederea incheierii unui act aditional cu noul numar de inmatriculare al ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 6

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... 2011 “privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act aditional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
executor-gavrilescu.ro

... Act Aditional nr. 02/11 din 29.062011, Contract de garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare al tuturor creditelor deschise la ... contract de ipoteca nr. 545/29.01.2008 emis de BNP ANASTASE prin care se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, construire, ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2014/06/PUBLICATIE-DE-VANZARE-SEVDU-DUMITRU-DS-957-Scan.pdf

Date added: July 7, 2014 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE Reglementare legalä Cap. I ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, ... au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de prestari de servicii de administrare, cu urmatoarele modificari:

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie 2012

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) 366 13.09.2012 30901 31.08.2012 ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 (TREI) CAMERE SI DEPENDINTE (FARA

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 2

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul Local ...

titulari de contract au implinit varsta de 35 de ani. ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu posibilitate de ... Apartament Nr. cam. Suprafata totală / mp Vârsta ani Chirie Lei 1. 1 3

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 7

pdf
Consiliul local Marginea Anexa 2 la regulament CONTRACT nr ...

... scara ………, etaj …………., apartament ……….., judetul ... se va incheia un contract distinct sau un act aditional la prezentul contract ... Daca utilizatorul foloseste recipiente furnizate de operator prin comodat sau inchiriere, factura va cuprinde si ...

http://www.comuna-marginea.ro/wp-content/uploads/2011/03/Contract_salubrizare_persoane_fizice.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
DETALIILE CAZULUI

... contract de ipoteca Altele 2 (V07 -2) Apartament(apt. 22, cu 2 ... Act aditional la Contractul de ipoteca 596 din 29.07.2008 Altele / Comentarii : Desemnare evaluator ... 2.De vanzare apartament 2 camere, in Sector 1, cartier Baneasa, S utila 56 mp, ...

http://www.executaresilita.ro/docs/524bdac0b9f9a.429473.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru ... acordul vecinilor de apartament, atat pe orizontala, cat ~i pe verticala; b) ... sa se modifice contracUJI de fumizare a! enetgici termice, prin act aditional, ...

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
uP. y'a. 06. - Consiliul Judeţean Dâmboviţa

... Act de partaj voluntar-Sentinta civila nr 7/201t- D nr.l l46l/315/2010- ... apartament; (2) casd de locuit; (3) casd de vacanld; (4) ... Contract de inchiriere intre proprietarii Tutuianu Adrian si Tutuianu Carmen Elena

http://portal2.cjd.ro/fisiere/declaratii/cjd/avere/conducere/pdf/Tutuianu%20Adrian.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna 2011-2012

de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale. (2) ... pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 2

pdf
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 318/04 martie 2014

3, vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENT NR. 3, situat în Bucureşti, str. Ardealului nr. 5, et. 2, ... aditional la acesta şi Contract de Garanţie Imobiliară ... vor adauga dobanzile si penalitatile ce se calculeaza pana la ultimul act de executare precum ...

http://www.executaresilita.ro/docs/53189412e38c5.PUBLICATIE%20DE%20VANZARE%20318%20-%2004%20Martie%202014%20cu%20termen%20in%20data%20de%2007%20Aprilie%202014%20ora%2013-00.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
plopeniparc.ro

conform actului aditional nr. 5/20.032013 la contractul de închiriere nr. 191/01.04.2008 la urmätoarea adresä: Ora; Plopeni ... Aprobä modelul de contract de mandat al membrilor Consiliului de ... lau act de situatia debitorilor societätii a litigiilor aflate pe rol la data ...

http://plopeniparc.ro/index.php/hotarari-aga?download=20:hotararea-nr-1-din-2013

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Act administrativ nr. CONTRACT DE CESIUNE F.N., din 28.05.2010, emis de ... dezmembrare, închiriere, construire si demolare constituite prin contractul ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , incheiat azi, ...

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1