Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice docs

Searching:
Download
Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice - Fast Download

Download Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice from our fatest mirror

APROBAT - Spitalul Municipal Turda

9399 dl's @ 8906 KB/s

doc
APROBAT - Spitalul Municipal Turda

... (cuvinte, expresii, denumiri de institutii etc.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii ... Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse ...

http://www.spitalturda.ro/files/PO7-Elaborarea%20procedurilor%20operationale.doc

Date added: December 1, 2012 - Views: 12

doc
M

La nivelul fiecarei institutii, ... De exemplu, in cazul unei proceduri operationale privind activitatea de aprovizionare, ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse financiare (subpct. 8.3.3).

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1064055

Date added: February 16, 2012 - Views: 11

doc
Ministerul Muncii,Familiei si

Editie a unei proceduri. operationale. Forma initiala sau actualizata, dupa caz, ... - managementul functiilor publice si al functionarilor publici - drepturi si indatoriri ... Resurse umane : - Sef S.A.P.; - referent superior. 8.3.3.

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_Utile/Proceduri/Audit/PO12%20Mentinerea%20la%20zi%20a%20Reg_de%20evid_al%20serviciului%20audit%20%20public.doc

Date added: June 14, 2013 - Views: 2

doc
PRIMARIA - Forumul educational SEI

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern , ... Resurse umane: persoanele ... Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata 3.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1763653

Date added: January 9, 2014 - Views: 6

doc
România - Primaria Cluj-Napoca - informatii publice, taxe si ...

B. Misiunea si scopul Serviciului Resurse Umane: ... proceduri de lucru, ... Relatii cu autoritati si institutii publice: Regii, Ministerul culturrii, Ministerul de interne, Ministerul integrarii europene, Prefectura judetului Cluj, ...

http://www.primariacj.ro/docs/Organigrama/HCL%20194.doc

Date added: November 16, 2011 - Views: 30

doc
Capitolul 1

... publice sau private. Aspectele financiare reprezinta doar o parte a viziunii auditului intern ... Seful executiv al auditului intern se asigura ca exista timp si resurse suficiente si incearca sa maximizeze raspunsul la ... Alte proceduri operationale cum ar fi dezvoltarea de bugete ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/70971538/349313439/name/Proceduri

Date added: July 5, 2013 - Views: 2

doc
nocrich.ro

... pentru dezvoltarea sistemului de control managerial din cadrul ANFP ,cu organisme similare din alte autoritati si institutii publice si poate dezvolta relatii de ... fiecarei proceduri operationale elaborate, tinand ... resurse materiale, resurse umane si,respectiv ...

http://nocrich.ro/wp-content/files/dispozitie_numire_comisie_scm.docx

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

doc
Ministerul muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

... cu privire la aspectul procesual 2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, ... institutii subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea M.M.F.P.S. ... Resurse umane - auditori interni; - seful de serviciu S.A.P.; - comisie de avizare.

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_Utile/Proceduri/Audit/PO8%20avizare%20sefi%20revizia%202.doc

Date added: June 1, 2014 - Views: 1

doc
www.fonduri-ue.ro

Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, ... (elaborare/dezvoltare proceduri operationale) ... 2.5 Realizarea unei analize a necesarului de resurse umane implicate în activităţi de AT pentru ...

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Informative/Licitatii/132442/Documentatie_de_atribuire_Sprijin.23.dec.doc

Date added: September 26, 2012 - Views: 32

doc
ISPA IMPLEMENTATION MANUAL - Master - Dezvoltarare Regionala ...

3.1 Institutii implicate in implementarea ISPA 10 ... Platile (proceduri, moneda, conditii, suma creditului, ... Resurse financiare propuse. In practica obisnuita contractele de munca sa fie insotite de un contract de supervizare, ...

http://mpe.eubiz.ro/?download=Manual%20Integrat.doc

Date added: October 25, 2011 - Views: 11

doc
www.ssifsigi.ro

REGULI SI PROCEDURI INTERNE. PREVEDERI GENERALE. ... dezvoltarile operationale (de exemplu: descoperirea de noi produse sau resurse naturale, ... Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, ...

http://www.ssifsigi.ro/upload/files/MANUAL%20DE%20REGULI%20SI%20PROCEDURI%20INTERNE%2015_03_2011.doc

Date added: January 24, 2013 - Views: 16

doc
FISA POSTULUI SI DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI

-parteneriate si contracte de colaborare cu institutii din sistem si comunitate ... si umane. 3. raspunde nevoilor de ... profesionale cu institutii . ale comunitatii/ alte scoli - proceduri de promovare a ofertei educationale ( actiuni, resurse utilizate, persoane responsabile) 8 p. 1 p. 4 p. 1 ...

http://www.isjcj.ro/htm/octombrie2007/Evaluare%20directori%202007/Fise%20Evaluare/Fisa%20evaluare%20dir.licee-gr.scolare,scoli%20generale.doc

Date added: May 19, 2013 - Views: 1

doc
www.publicresearch.ro

Elaborarea procedurilor de sistem si operationale in entitatile publice. ... Gestionarea documentelor unei institutii publice Identificarea tipologiei ... monitorizarea şi evaluarea fluxurilor şi proceselor specifice gestionării documentelor unei instituţii publice; Proceduri privind ...

http://www.publicresearch.ro/library/files/public_research-anfp_septembrie-decembrie_-_detaliate.doc

Date added: October 14, 2012 - Views: 2

doc
RAPORTUL AMDINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - Municipiul Ploiesti

- participarea la cursuri de pregatire profesionala pe tema achizitiilor publice. 3. Resurse umane. ... - Includere de bunuri in domeniul public si transmiterea acestora in administrarea diverselor institutii publice ... PROBLEME ADMINISTRATIV-OPERATIONALE CUTUMIERE:

http://www.ploiesti.ro/raportul_apl.doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 50

doc
www.primariagiurgiu.ro

Compartimentul resurse umane. ... - institutii publice ; - utilizatori casnici : ... Elaborareaza documentatia sistemului de management al calitatii: Manualul Calitatii, proceduri de sistem, proceduri specifice, proceduri operationale, ...

http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/C8DBFD7036DB8A5742257A9A0044407F/$FILE/ROF%20APA%20SERVICE.%2030.08-2012.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 3

doc
Programele Phare pentru ANV - Direcţia Generală a Vămilor ...

C. Resurse umane; ... Intarirea capacitatii operationale a ANV in concordanta cu conceptele UE de e-customs ... · Metodologii si proceduri de lucru aprobate si aplicate referitoare la cadrul de management al riscului (RMF ...

http://www.customs.ro/UserFiles/Programele%20Phare%20pentru%20ANV.doc

Date added: March 1, 2014 - Views: 2

doc
CASA DE ASIGUR~RI DE S~N~TATE - CJAS-BRAILA

Compartimentul Resurse Umane. Compartimentul Tehnologia Informatiei. ... asigurarea in calitate de institutii competente, ... elaborarea proiectelor de proceduri operationale formalizate specifice si revizuirea acestora periodica sau la nevoie, ...

http://www.casbr.ro/fisiere/rof_cas_braila_29_11_2010.doc

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

doc
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Resurse umane Standarde 17-19 ... utilizeaza modalitati operationale de comunicare intre membrii echipei de personal implicati in procesul de furnizare a serviciilor precum si intre acestia si ... - institutii publice care dezvolta compartimente de asistenta sociala;

http://www.dgaspcgorj.ro/legi/adulti/adoc33.doc

Date added: June 13, 2012 - Views: 3

doc
www.ceanu-mare.ro

... sa implementeze si sa mentina proceduri ... ca instrument obligatoriu Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluarii Institutiile publice in ... care minimum 4 de la alte institutii publice decat MJ Nr. de voluntari din partea societatii civile participanti ...

http://www.ceanu-mare.ro/uploads/pages/Hotarare%20nr%20215%20din%2020%20martie%202012_Masuri%20anticoruptie.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 4

doc
Anexa nr - Sector 1 Bucuresti

DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE ... -Elaborează şi revizuieşte Proceduri Operationale (PO) ... in colaborare cu alte institutii publice sau ONG-uri, având ca finalitate organizarea de expozitii de pictura, sculptura, ...

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2011/hotararea_226_anexa_3.doc

Date added: April 11, 2012 - Views: 12

doc
www.crips.ro

... fiind axat pe dezvoltarea unor modele de centre de servicii bazate pe proceduri si standarde capabile sa asigure un nivel cat mai ridicat al calitatii serviciilor de reabilitare si integrare ... Dezvoltarea unui centru/ portal de resurse, ... (cu institutii publice si mediul de ...

http://www.crips.ro/doc/pr_excelnet.doc

Date added: July 2, 2013 - Views: 1

doc
_ _ PAGE 1_

... a 4 institutii neguvernamentale destinate protectiei copilului, ... * Crearea si implementarea unor proceduri de lucru si practici de interventie profesionsite pentru componenta de interventie in regim de urgenta si pentru copilul strazii. ... - Resurse umane - Resurse institutionale .

http://www.dgaspcgorj.ro/infpublice/strategie%20finala.doc

Date added: March 19, 2012 - Views: 7

doc
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - DSP IALOMIŢA: Prima pagina

initiate de alte institutii, unde DSP, ... Compartimenrul resurse umane, normare organizare, ... -intocmirea unei proceduri operationale conform Ordinului 946/2005, privind incheierea contractelor, ...

http://www.dspialomita.ro/wp-content/uploads/2012/03/Raport-de-activitate-2012.doc

Date added: February 24, 2014 - Views: 5

doc
RESFCA – model de functionare - .:: Grupul Scolar Carmen ...

... stabilirea de proceduri comune in grupul de institutii. 5. ... Resurse umane – formatori cu experienţă în lucrul cu adulţii. ... Obiective operationale. Nr Capitolul Subiectul fiecarei teme Nr ore 0 1 2 3

http://lefo.ro/carmensylva/webresfca/resfca_ghid_transfer_ro.doc

Date added: March 25, 2012 - Views: 33

doc
ROMÂNIA

... şi de execuţie existente în cadrul instituţiei publice ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale ... (manualul calitatii,proceduri de sistem, proceduri operationale, ... si institutii publice protocoale de ...

http://guraocnitei.ro/wp-content/uploads/2012/12/Regulament-de-Organizare-si-Functionare-Aparatul-Primarului-Ver.-August-2013.doc

Date added: June 29, 2014 - Views: 1

doc
RAPORT DE ACTIVITATE

... si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii sau institutii publice si ... evidenta copiilor aflati in plasament la AMP pentru Serviciul Resurse umane; ... public intern a elaborat proceduri operationale ...

http://dgaspc-vl.ro/documente/raport%20de%20activitate%20pe%20anul%202013%20DGASPC%20VALCEA.doc

Date added: June 28, 2014 - Views: 1

doc
ROMANIA - Primaria Pascani

... Compartimentul Management Resurse umane şi Compartimentul Juridic şi Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului ... proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în ... cu alte institutii publice ce gestioneaza ...

http://www.primariapascani.ro/upload/resolutions/1067-HOTARAREA%20NR%2091%2031%2005%202013%20ROF%20D%20130522.ULTIM.doc

Date added: June 24, 2013 - Views: 2

doc
IV - Primăria Comunei Balşa

... industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala ... Evaluarea si examinarea comunei Balsa se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007 ... 4 institutii publice si 13 ...

http://www.balsa.ro/dezvoltare/Strategie%20Balsa.doc

Date added: November 16, 2011 - Views: 8

doc
ANEXĂ - Primăria Municipiului Bistriţa > Despre Bistriţa

... asigură elaborarea altor proceduri operaţionale, ... programele propuse spre finanţare de către Uniunea Europeană şi alte institutii finanţatoare; ... asigură elaborarea strategiei şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, ...

http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/A11505EA00411565C22573CA002FB206/$FILE/Anexa%20-%20Regulament.doc

Date added: December 4, 2013 - Views: 1

doc
pneumo-iasi.ro

... care utilizeaza proceduri ... ce nu pot fi rezolvate definitiv la nivelul spitalelor judetene din cauza lipsei de resurse materiale si/sau umane ... de Interventie în Situatii de Urgenta din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si alte institutii publice ...

http://pneumo-iasi.ro/legislatie/l95_titlul04.doc

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

doc
MINISTERUL SANATATII PUBLICE - Spitalul de recuperare ...

Compartiment Achizitii Publice. ... in colaborare cu alte institutii, ... Director Resurse Umane : Ec. Deaconu Ion. 5. Director Administrativ : Jr. Cimpoi Cristian. 6. Director Ingrijiri: As. Zaha Floare. Art.29. Atribuţiile ...

http://www.cardiologie-covasna.ro/doc/regulament.doc

Date added: September 19, 2012 - Views: 9

doc
www.campiaturzii.ro

... de conducere şi de execuţie existente în cadrul primăriei la nivelul unui program sau proiect finanţat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru ... in colaboare cu alte institutii publice. ... Elaborează proceduri operationale, instrucţiuni de ...

http://www.campiaturzii.ro/hcl/2011/hcl_127.doc

Date added: November 4, 2012 - Views: 7

doc
ROMÂNIA - Societatea Română de Criminologie şi ...

... deoarece continea prevederi pentru proceduri si institutii care nu mai existau49 in noua ... precum si din punct de vedere al capacitatilor sale operationale. ... Functionarii publici trebuie sa predea declaratia de avere departamentului de resurse umane din cadrul agentiei publice, ...

http://www.criminologie.ro/SRCC/CDs/2007/2007-04/transparency.doc

Date added: November 25, 2012 - Views: 1

doc
www.cjvalcea.ro

... institutii publice si private, structuri asociative, ... 2.4.1. Resurse umane si financiare din sistem. ... Prioritatea 1 Profesionalizarea resurselor umane. Obiective operationale: 1.

http://www.cjvalcea.ro/prog/Strategia_asistenta_sociala_2008-2013.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 4

doc
eRomania 1 - Legile Internetului - totul despre drept si ...

... in cadrul unor proceduri de avizare documente sau activitati ce implica mai multe acordul mai multor institutii, ... resurse umane, resurse materiale, rezultate la examinari, participarea la proiecte, ... institutii publice un mediu sigur conform standardelor in domeniu.

http://www.legi-internet.ro/blogs/media/blogs/a/eromania/caiet-sarcini-eromania1.doc

Date added: March 30, 2013 - Views: 15

doc
Download - SIPGALATI.RO - Sindicatul Invatamantului ...

... si de generare sustenabila a unei resurse umane nationale inalt competitive, ... Finantarea din resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educatie timpurie acreditati, ... de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice.

http://sipgalati.ro/files/upload/downloads/Legea%201%20din%202011%20(Legea%20Educatiei%20Nationale).doc

Date added: July 1, 2013 - Views: 9

doc
www.portal-braila.ro

... Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta. ... precum si cu institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Braila, ... Biroul Resurse umane, ...

http://www.portal-braila.ro/Portal/Braila/CJBraila/portal.nsf/0/A0E6C2E0CC91E8194225753E0038048A/$FILE/RAPORT%20PRESEDINTE%202011.doc

Date added: May 10, 2013 - Views: 3

doc
M

... si de generare sustenabila a unei resurse umane nationale inalt competitive, capabila sa functioneze eficient in societatea actuala si viitoare. ... la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice.

http://gradinita1valeni.freewb.ro/feltolt/Documente/de_afisat/Legea_educatie_nationale.doc

Date added: May 7, 2014 - Views: 2

doc
ROMÂNIA - primariabarlad.ro :: Siteul Oficial al ...

... descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele de interes deosebit. ... Serviciul Resurse Umane, ...

http://primariabarlad.ro/hotarari%20cl/28%20februarie%202006/H-25-1.doc

Date added: May 9, 2012 - Views: 8

doc
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5144/2013 - Colegiul "Mihail ...

... 2. consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control si audit ... nealocarea resurselor necesare Responsabili: 1. Directia generala economic, finante, resurse umane din cadrul ... evaluare semestriala si anuala din partea Ministerului Finantelor Publice Surse de ...

http://colegiulmihailcantacuzino.ro/wp-content/uploads/2014/01/ORDIN_ADMIN_PUBLICA_5144_anticoruptie_1.docx

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

doc
dsp.severin.rdsnet.ro

Birou Resurse Umane, Normare, ... colaboreaza cu alte institutii descentralizate si organizatii neguvernamentale . REALIZARILE DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA. ... -s-au elaborat in cursul anului un numar de 10 proceduri operationale;

http://dsp.severin.rdsnet.ro/RAPORT%20ACTIVITATE.doc

Date added: April 11, 2014 - Views: 1

doc
PROGRAMUL IMPACT - www.research.ro :: Ministerul Educatiei ...

De asemenea intreprinderile pot aplica pentru sprijin pentru training prin POS Resurse Umane, ... Institutii publice CD non-profit şi universităţi (pentru activitati ne ... Principalele scheme organizationale referitoare la entitatile operationale ale proiectelor pot fi aceleasi cu ...

http://www.research.ro/img/files_up/1179471235Pachet%20informatii.doc

Date added: May 5, 2014 - Views: 4

doc
Locul şi rolul organizaţiilor neguvernamentale

... institutii publice si private, ... Restituirea unor costuri operationale de catre autoritatile publice (utilitati ... serviciilor din asigurarile sociale reprezinta aproximativ 80% din totalul veniturile lor si alti 10% vin din granturi publice. Contractarea directa, fara proceduri de ...

http://www.fdsc.ro/documente/14.doc

Date added: January 28, 2012 - Views: 13

doc
STRATEGIA JUDETEANA - Directia Generala de Asistenta Sociala ...

... evidentiaza existenta unui numar de aproximativ 40 de institutii publice, ... Exista proceduri de lucru cu beneficiarii, ... Resurse umane . Resurse institutionale . X. REZULTATE SCONTATE.

http://www.dgaspcbacau.ro/strategia-judeteana-in-domeniul-asistentei-sociale-si-protectiei-copilului-dvu-6.html

Date added: January 21, 2014 - Views: 4

doc
Propunerea în 5 puncte formulată de preşedintele Jiang Zemin

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica IMM prin aparitii in mass ... resurse umane: planul de formare; formarea formatorilor interni; ... autoritati locale, institutii de invatamant) in vederea identificarii nevoilor de formare privind competentele de baza (competente ...

http://www.smeprojects.ro/anexe/ghid%20de%20servicii%20pentru%20ocuparea%20fortei%20de%20munca.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 44

doc
www.zalausj.ro

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Învăţământ – Perfecţionare. ... in situatia in care informatia solicitata tine de competenta altor institutii publice, ... Stabileste procedurile de întreţinere a sistemului informatic prin realizarea procedurilor operationale SMQ.

http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/rof.doc

Date added: June 18, 2012 - Views: 6

doc
ROMÂNIA - Consiliul Judetean Cluj

Serviciul resurse umane. Oficiul juridic. Biroul relaţii publice. Biroul pază administrativ. ... institutii, firme din strainatate sau reprezentante/reprezentanti ai acestora din tara ... Pentru aceasta Serviciul Resurse Umane al S.C. Compania de Apă Someş S.A. va prezenta date precise ...

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/hotariri/aprilie_2009/84_ANEXA%2015.doc

Date added: December 14, 2011 - Views: 12

doc
www.isubacau.ro

... comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru ... • examineaza si propune spre adoptare Guvernului Planul national de asigurare cu resurse umane, ... 4. coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operationale si operative si asigura mentinerea ...

http://www.isubacau.ro/materiale/preg-pop/112.doc

Date added: July 1, 2014 - Views: 1

doc
uefiscdi.gov.ro

... alte institutii publice sau ... realizarea de sisteme informationale si aplicatii software pentru informatizarea activitatilor operationale din ... si studentii efectueaza stagii de pregatire si practica in unitati si institutii de cercetare care au baza materiala si resurse umane ...

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/atestare%20acreditare/og57.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

... activitatea de audit se folosesc ghiduri generale de audit elaborate pe diverse domenii de catre Ministerul Finantelor Publice. Elaborarea procedurilor operationale. ... Resurse umane : ... In cazul depistarii unor probleme a caror rezolvare depinde si de alte institutii , ...

http://www.itmtimis.ro/liste/RAPORT%20AUDIT%202011.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 6