Manual De Jurnalism docs

Searching:
Download
Manual De Jurnalism - Fast Download

Download Manual De Jurnalism from our fatest mirror

2

7923 dl's @ 9864 KB/s

doc
2

(2001), „Manual de jurnalism”, vol. I, ediţia a II-a, ed. Polirom, p.230-233. Joanescu, Irene (1999), „Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri informative”, ed. ALL, p.75-81, 113-115. Traciuc

http://xa.yimg.com/kq/groups/23202584/254048330/name/silabus

Date added: January 14, 2014 - Views: 2

doc
www.unibuc.ro

Manual de Jurnalism. ed. a 3-a. Iași, Polirom . Garvey, D. &Rivers, W. (1982). Newswriting for the Electronic Media. Belmont, CA:Wadsworth Publishing Co. Hilliard, R. L. (1991).Writing for Television and Radio. 5th ed. Belmont, CA:Wadsworth Publishing Co.

http://www.unibuc.ro/facultati/jurnalism/conc-dida/docs/2012/sep/03_18_29_05Tematica_lector_22.doc

Date added: March 27, 2014 - Views: 1

doc
Subiectele la - Universitatea de Stat din Moldova

Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare / Coordonator: Mihai Coman. -Vol I, II. - Ediţia a II-a, rev.- Iaşi: Polirom, 2001. Manual pentru ziariştii din Europa Centrală şi de Est. – World Press Freedom Committee, 1992.

http://usm.md/admitere/wp-content/uploads/2012/06/Subiecte_masterat_JURN_2012.doc

Date added: August 21, 2013 - Views: 1

doc
usm.md

Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare / Coordonator: Mihai Coman. -Vol I, II. - Ediţia a II-a, rev.- Iaşi: Polirom, 2001. Manual pentru ziariştii din Europa Centrală şi de Est. – World Press Freedom Committee, 1992.

http://usm.md/wp-content/uploads/2014/06/4-Programe-de-master-1.Jurnalism-analitic-2.-Talk-show-ul-radiotelevizat-3.-Documentarul-de-televiziune-4-Managementul-instituției-media.docx

Date added: July 3, 2014 - Views: 1

doc
UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA. Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne. Specializarea Jurnalism. Tematica examenului de absolvire - sesiunea 2010

http://www.fjclm.tibiscus.ro/universitare/tematica-licenta-j.doc

Date added: June 11, 2012 - Views: 2

doc
UNIVERSITATEA 'DUNĂREA DE JOS' GALAŢI - Facultatea de Litere

Coman,Mihai – MANUAL DE JURNALISM, GENURILE JURNALISTICE, vol. 2, ed. a II-a revazuta, cap. ANCHETA, pg. 79-101 ; De Burgh, Hugo – JURNALISMUL DE INVESTIGATIE: CONTEXT SI PRACTICA; ed. Limes. Data aprobării programei analitice în catedră / departament.

http://www.lit.ugal.ro/docint/PROGRAME%20DE%20STUDIU/Licenta/Stiintele%20comunicarii/Programe%20Jurnalism.doc

Date added: October 10, 2012 - Views: 33

doc
carti.itarea.org

Manual de jurnalism / Cristian Florin Popescu - Bucureşti: Tritonic 2003. 2 vol. ISBN 973-8497-l7-5. Vol. 1 : Redactarea textului jurnalistic, genurile redacţionale : criterii, norme, soluţii, 2003. - Bibliogr. - ISBN 973-8497-l9-l070.

http://carti.itarea.org/carti/Autori%20Romani/Popescu%20Cristian%20Florin/Jurnalism.doc

Date added: May 13, 2013 - Views: 14

doc
xa.yimg.com

Coman, M. (coord.), 2009, Manual de Jurnalism, ediția a treia revăzută și adăugită, Iaşi, Polirom (Capitolul Presa scrisă), p. 325-444 (fără Genuri de ironie și umor). Mouillaud, M., Tetu, J.-F., 2003, Presa cotidiană, Tritonic, Bucureşti, (Cap.

http://xa.yimg.com/kq/groups/23187193/849035378/name/Licen%C5%A3a+iunie+2011.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 9

doc
II 9192 - Biblioteca Universităţii „Tibiscus” din ...

Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de tehnoredactare, vol. I./ Mihai Coman./ Iaşi, Polirom, 1997. 231 p. 18.000 lei. ISBN : 973-9248-89-6 III 1289. COMAN, Mihai. Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de tehnoredactare, vol. II./ Mihai Coman./

http://www.biblioteca.tibiscus.ro/cataloage/catalog_jurnalistica.doc

Date added: November 7, 2011 - Views: 31

doc
Download File

MANUAL de jurnalism. Vol. 2. Genurile jurnalistice / coord. M. Coman. – a 2-a ed., rev. – Iaşi : Polirom, 2006. – 288 p. 070(075)/ M 24 40442. MEMBRII Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006 ...

http://biblioteca-amtap.wdfiles.com/local--files/buletin/achizitii2007.doc

Date added: May 12, 2013 - Views: 18

doc
dorinpopa.files.wordpress.com

*** –– Manual de jurnalism, vol. I, Iaşi, Editura Polirom, 1997, p. 77. P h i l i p p e G a i l l a r d –– Tehnica jurnalismului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 2000, p.114.

http://dorinpopa.files.wordpress.com/2008/04/curs-text-jurn5_2007-2008.doc

Date added: May 13, 2013 - Views: 7

doc
Krash UV - Referate, cursuri si Carti

De ce Jurnalism contemporan si nu Jurnalismul contemporan? ... în “MANUAL DE JURNALISM”, coordonator Mihai Coman, vol. II, Polirom 1999, p. 108), evenimentul este construit la confluenta a trei instante principale:

http://krash.uv.ro/My%20Documents/docs/jurnalism%20contemporan.doc

Date added: October 22, 2011 - Views: 72

doc
dorinpopa.files.wordpress.com

*** –– Manual de jurnalism, coordonat de M i h a i C o m a n, Iaşi, Editura Polirom, vol. II, 1999 *** –– Manual pentru ziariştii din Europa Centrală şi de Est, editat de World Press Freedom Committee, 1992, p. 100.

http://dorinpopa.files.wordpress.com/2008/04/curs-text-jurn3_2007-2008.doc

Date added: July 13, 2012 - Views: 19

doc
Irina-Antoaneta IONESCU (TĂNĂSESCU) - Universitatea din ...

Popescu, C. F., Manual de jurnalism (I), Bucarest, TRITONIC, 259 p. Gohard-Radenkovic A., L’écrit, stratégies et pratiques, Paris : CLE International, 1995, p.10. Rastier, F., 1996, Textes & Sens, Paris, Didier Erudition, 276 p. ...

http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2011Noiembrie/Ionescu%20Irina%20Antoaneta%20-%20La%20reconstruction%20dans%20l%20activite%20de%20lecture/Rezumatul%20tezei%20Irina-Antoaneta%20IONESCU%20(TANASESCU).doc

Date added: December 24, 2012 - Views: 2

doc
Curs CCD - Forumul educational SEI

Parcurgerea bibliografiei – Tipuri de reportaje (Cristian Florin Popescu, Manual de jurnalism. Redactarea textului jurnalistic. Genurile redacţionale, Bucureşti, Editura Tritonic, 2003) ... Faţă de metodele tradiţionale de evaluare, ...

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=850398

Date added: May 13, 2013 - Views: 6

doc
Relaţia dintre comunicare şi relaţii publice - Cursuri FAA

Mihai Coman –Manual de jurnalism, Ed. Polirom, Iaşi, 1997; Mihai Coman –Din culisele celei de-a patra puteri, Ed. Carro, Bucureşti, 1996; Dennis De Fleur –Understanding Mass Communication, Hougton Mifflin Company, Boston, 1991;

http://claroline.faa.ro/claroline/backends/download.php?url=L2NvbXVuaWNhcmUtYmlibGlvZ3JhZmllLmRvYw%3D%3D&cidReset=true&cidReq=CD

Date added: May 8, 2013 - Views: 7

doc
Curriculum vitae - ARDR

Manual de filozofie (coordonatori :Adrian Miroiu, Doina Stefanescu) Editura Humanitas, 2003. Seminarii şi dezbateri: ... Dezbaterea Criza politică: scenarii şi dileme organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, Bucureşti , 6 februarie 1998

http://www.ardr.ro/conferinta/files/cv/Cristian%20Parvulescu.doc

Date added: January 27, 2013 - Views: 2

doc
www.inj.md

... Centrul Independent de Jurnalism „Winrock International”, AFCJ/CPTF, Fundaţia „Regina Pacis”, OSCE, ... Elaborarea unui manual de standarde ale serviciilor pentru agenţiile private de angajare în cîmpul muncii, ...

http://www.inj.md/files/u1/Combatere_Traficul_de_Fiinte_Umane_2008-2009.doc

Date added: August 27, 2013 - Views: 1

doc
www.trm.md

2004: stagiu de perfecţionare la Şcoala Superioară de Jurnalism din Lille, Franţa. 2006: cultură şi civilizaţie islamică, Cairo University , Egipt. ... Manual de POLITOLOGIE, -Chişinău, USM, 2007, p.44-56. Peru A. Politica şi mass-media.

http://www.trm.md/files/curriculum-vitae-co/PERUCV.doc

Date added: June 13, 2013 - Views: 1

doc
www.ccja.ro

Toți cei cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani sunt așteptați la Atelierul de lucru manual şi jocuri creative! ... Participanţii trebuie să aibă obligatoriu un aparat de fotografiat digital. Jurnalism. Cursul de jurnalism se adresează tuturor copiilor inteligenți, ...

http://www.ccja.ro/pages/data/SCOALA%20DE%20VARA%20site%202014.doc

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

doc
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

Manual de retorica asist. univ. Alexandru ŞTEFĂNESCU 2011 Resursă învăţare pentru studenţi. ... 2011 Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (Universitatea din Bucureşti)

http://politice.ucdc.ro/pdf/program_cercetare-stiintifica_2010-2011.doc

Date added: August 27, 2013 - Views: 1

doc
Comunicarea – liant al societăţii - Facultatea de Stiinte ...

Comportamentul de consum media al românilor in context european, in Revista Romana de Jurnalism si Comunicare, ... Russel, Thomas, Lane, Ronald, (2002), Manual de publicitate, Editura Teora. Materiale şi instrumente necesare pentru curs: Echipamentul necesar pentru curs este un . calculator .

http://polito.ubbcluj.ro/comunicare/wp-content/uploads/2013/02/Instrumente-btl.doc

Date added: November 4, 2013 - Views: 3

doc
Introducere - Facultatea de Stiinte Politice, Administrative ...

Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă. Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Master Publicitate

http://polito.ubbcluj.ro/comunicare/wp-content/uploads/2013/02/Publicitate-online.doc

Date added: August 14, 2013 - Views: 4

doc
FISA DE POST : - Monografii contabile, Contabilitate ...

jurnalism, propaganda, marketing, lobby, publicitate, producţie publicitară, ... – manual de conduită a personalului din organizaţie; – formulare tipizate etc. ... Baza de date se organizează conform tipului de eveniment şi publicurilor- ţintă identificate de manager;

http://www.expertmonografii.ro/fise_post/ASISTENT_RELATII_PUBLICE_SI_COMUNICARE.doc

Date added: November 3, 2011 - Views: 10

doc
Curriculum vitae Europass - Institutul pentru ocrotirea mamei ...

Functia sau postul ocupat Expert protectia copilului-elaboare capitol manual pentru asistentii ... umane Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucuresti-Facultatea de Jurnalism si Stiintele ... Formator – Certificat de ...

http://iomc.ro/uploads/doctorDocuments/CV_CLOCOTICI_OANA.doc

Date added: May 15, 2014 - Views: 1

doc
UNIVERSITATEA 'DUNĂREA DE JOS' GALAŢI - Facultatea de Litere

universitatea "dunĂrea de jos" galaŢi. facultatea litere Şi teologie. catedra literaturĂ, lingvisticĂ Şi jurnalism. adresa: galaţi, str. domnească nr. 47

http://www.lit.ugal.ro/docint/PROGRAME%20DE%20STUDIU/Licenta/Filologie/Zi/Romana-Engleza/Programe%20ro%20RE%20RF.doc

Date added: October 30, 2012 - Views: 26

doc
A

Alb Lupaş Alina Culegere de probleme de matematici aplicate în economie 2005 5. ... Ardelean Florin Jurnalism si tranziţie. Presa scrisă din Bihor 1996-2000 2007 23. ... Manual universitar 2006 56. Bonchiş Elena. Drugaş Marius.

http://webhost.uoradea.ro/editura/doc/Carti.05.07.doc

Date added: March 14, 2012 - Views: 22

doc
CENTRALIZATOR - ACADEMIA ROMANA

-Fals manual de divinaţie (II), „Banat”, nr. 6, 2011, p. 4 ... Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi limbi moderne, Universitatea Tibiscus. Membru în colegiul de redacţie al revistei „Cultura media”, Facultatea de Jurnalism, ...

http://www.acad.ro/bdar/rapInt2012/EvaluareInstitute2010-2012/01lit/InstStudiiBanaticeTituMaiorescu_RaportFisaEvaluare2010_2012.doc

Date added: December 30, 2013 - Views: 1

doc
ABC-ul integrării în Uniunea Europeană - PERSPECTIVA

... 2000 Manual de utilizare a Internetului, Ediţia a 2- a Ch.: ... (Revistă analitică) Centrul Independent de Jurnalism Decembrie, 2006 Modelul european de integrare Marin Dinu, Cristian Socol, Mariuş Marinaş Bucureşti, ed. Economică, 2005 1 Moldova:convergenţa cu aquis-ul.

http://www.perspectiva.md/ro/files/Mica49/LITERATURA%20CIE.doc

Date added: March 27, 2014 - Views: 1

doc
Rebreanu, Liviu - Bine aţi venit pe site-ul Bibliotecii ...

Manual. de pedagogie : manual destinat studenţilor de la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic / coord. : I. ... USM, Facultatea de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării, Catedra Jurnalism. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 160 p. - ISBN 978-9975-70-932-3.

http://biblioteca-amtap.wdfiles.com/local--files/buletin/achizitii2010.doc

Date added: August 31, 2013 - Views: 4

doc
R O M Â N I A

Elaborarea unui Manual de Bune Practici care să cuprindă ... şi conferinţe la invitaţia unor parteneri ai Direcţiei de Probaţiune (CEP, VEBO, PRI, Ambasada SUA la Bucureşti). De ... Fundaţia Concept, Centrul de Jurnalism Independent, Societatea Academica Romana, Liga pentru ...

http://www.just.ro/Portals/0/Sistemul%20Judiciar%20%C3%AEn%20Rom%C3%A2nia/raport%20mj%20final.doc

Date added: March 7, 2012 - Views: 15

doc
introducere ghid mate-stiinte - ISJ Maramures

V-ar plăcea poate să îmbrăţişaţi o carieră în jurnalism. Atunci de ce să nu asumaţi rolul “tânărului ... Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi de conţinut din manual. Adaptare. Înlocuire. Omitere. Adăugare. Alte materiale-suport. Title: introducere ghid mate ...

http://www.isjmm.ro/download/info/2010_2011/argument.doc

Date added: April 16, 2014 - Views: 7

doc
www.acad.ro

Manual de limba român ... www.culturăşicomnuicare.ro, publicaţie anuală a Comisiei de comunicare şi jurnalism. Colaborări ştiinţifice naţionale. Cu Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”; Universitatea de Vest din Timişoara;

http://www.acad.ro/bdar/rapInt2014/RapoarteSectiiInstitute2013/01lit/StudiiBanatice_RaportAnexa1.doc

Date added: April 30, 2014 - Views: 1

doc
CEDU SPOT * Publicatie electronica editata de Centrul ...

Elaborarea unui manual de formare ce va fi utilizat de personalul din serviciile de tip rezidential pentru copii cu nevoi speciale din ... refugiati si solicitantii de azil). - Studiile in Jurnalism, Comunicare si Relatii Publice, Psihologie, Sociologie si Asistenta Sociala, Limbi Straine, ...

http://www.fdsc.ro/documente/44.doc

Date added: August 7, 2013 - Views: 1

doc
Miercuri – 04 iunie - Comunicate Media ::: Comunicate de ...

Mircea Itu - indianist, Decan Facultatea de Comunicare, Jurnalism şi Relatii Publice - Univ. Spiru-Haret; Dr. Dana Farcaşanu, ... Această lucrare reprezintă primul manual universitar de comunicare nonverbală din literatura românească de specialitate.

http://www.comunicatemedia.ro/media/fisiere/program_bookfest_2008_142261.doc

Date added: October 7, 2013 - Views: 9

doc
23 DE METODE DE PREDARE FARA CUVINTE: - Geoff Petty | Improve ...

Pentru subiecte/ectii/sectiuni din programa data, pentru a alcatui un manual de strategii de predare care sa se potriveasca planului de munca . ... Studentii la jurnalism sunt intrebati despre lucrurile pe care ar dori sa le afle un ziarist. Roata.

http://geoffpetty.com/wp-content/uploads/2012/12/25waysRO2.doc

Date added: June 14, 2013 - Views: 3

doc
Круглова Т - Biblioteca Nationala a Republicii Moldova

Liberul acces la informaţie : Manual pentru funcţionarii publici / Trad. din engl.: Centrul de Jurnalism Independent (România). – Chişinău : Balacron, 2004. – 130 p. Monitorizarea ...

http://www.bnrm.md/docs/club/lectura20ian08.doc

Date added: June 13, 2013 - Views: 1

doc
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

Conferinţa FJSC 2011 - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Asist. univ. drd. Mihaela Apostol Mai. 2011 Prezentare comunicare 3.11. ... Manual de retorica Asist. univ. Alexandru Ştefănescu 2011 Resursă învăţare pentru studenţi 1.6.

http://ucdc.ro/io/docs/prog.cercetare2011.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 79

doc
www.tvn-tv.com

Locul de muncă actual . ... ce vor apărea în iunie 2010, plus Manual de Scriere Technică, Profesională şi Businesss (la Editura Ars Longa, România), la editura Editura ... AEJMC/Association for Education in Jurnalism and Mass Communication; ISCA/International Speech Communication ...

http://www.tvn-tv.com/banners/CV-Cristina-Emanuela-Dascalu.doc

Date added: November 26, 2011 - Views: 13

doc
Introducere - Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Pentru a defini acest de tip de jurnalism se foloseşte tot mai des conceptul de « infotainment », ... care a constat în lansarea unui manual de antimanipulare şi a oferit copiilor posibilitatea de a urma opţional un curs de competenţă.

http://www.fdsc.ro/documente/32.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 21

doc
Victor Moraru (coord - Ulim.md - Start - ro

Politica şi comunicarea . în tranziţie Instututul Mass Media din Moldova . Departamentul de Jurnalism şi Comunicare Publică, ULIM. Victor Moraru

http://ulim.md/assets/files/masmed/doc/Politica%20si%20comunicarea%20in%20tranzitie.%20Text.doc

Date added: January 30, 2012 - Views: 14

doc
www.primariasector1.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA, Adrian Oghina. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. ... În cadrul cercului de jurnalism din şcoală se va realiza . ... http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2007/hotararea_36_anexa_1.doc

Date added: May 13, 2013 - Views: 4

doc
CAIET DE SARCINI - Start | Stiri Moldova, video, stiri, stiri ...

lansarea produsului multimedia din perspectiva practicilor de jurnalism convergent ... De asemenea, TV Moldova 1 va ... depozitare şi transportare a fonogramelor se efectuează în mod manual. Toate fonogramele adunate timp de 80 de ani de la fondarea Radioului sunt păstrate pe bandă ...

http://www.trm.md/files/caiet-de-sarcini/Caiet%20de%20sarcini%202011.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 17

doc
webhost.uoradea.ro

978-973-759-744-1 Cornuţiu Gavril Pe cheiul uitării: jurnalism provincial. 978-973-759-746-5. Ţîşcă Marcel Practicum : ... Jurcuţ Gheorghe Manual de legislaţie rutieră aplicată 978-973-759-905-6. Şerban Georgeta. Horvath Tunde.

http://webhost.uoradea.ro/editura/doc/Carti_tiparite_2008-2010.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 24

doc
old.telem.ro

Cazuri de manual. Povestea primarului din Tomesti, Stefan Timofte, poate fi introdusa in manualele de jurnalism la capitolul santaj de presa. Porcit timp de doi ani in fel si chip, edilul s-a transformat in personaj pozitiv peste noapte.

http://old.telem.ro/telem/images/stories/telem/emisiuni/raportdecaz/raport03iul13.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

doc
Improving integrity in 10 steps

Acest manual va analiza metodele de îmbunătăţire a integrităţii la nivelul administraţiei locale. ... deoarece nu toate instituţiile mediatice sunt independente şi nu operează în conformitate cu regulile unui jurnalism sănătos.

http://www.transforma.ro/files/Manual_Integrity_%20Romana.doc

Date added: May 3, 2014 - Views: 1

doc
Cruisers & Sailing Forums (http://www - Bumfuzzle

My engine manual listed a place in Vancouver as the North American distributor for parts. Upon finding the place, which in itself seemed miraculous, we were promptly informed that they were no longer the N. A. distributor.

http://www.bumfuzzle.com/Pictures_Website/Articles/Chat%20Rooms.doc

Date added: September 20, 2011 - Views: 490

doc
carti.itarea.org

Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de. redactare, voi. 1, Ed. Polirom, Iaşi, 1997. 97 Flaviu Călin RUS. Cook, G., Discourse of advertising, Ed. Routledge, London, 1992. Cumberbatch, G., Negrine, R., lmages of disability on television, Ed.

http://carti.itarea.org/carti/Autori%20Romani/Rus%20Flaviu%20Calin/Flaviu%20Calin%20Rus%20-%20Introducere%20in%20stiinta%20comunicarii%20si%20a%20relatiilor%20publice.doc

Date added: May 19, 2013 - Views: 1

doc
EMINESCIENI SĂTMĂRENI - Colegiul National Mihai Eminescu ...

A scris: „Curs de Teoria Formelor Muzicale”, „Manual de Armonie şi Contrapunct”. De asemenea, ... Institutul de filosofie, sociologie şi jurnalism al Universităţii Gdansk, Polonia, absolventă . Ing. Mica Ovidiu, publicist, absolvent.

http://eminescusm.ro/Download/eminescieni.doc

Date added: February 8, 2013 - Views: 3

doc
LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI DIN MOLDOVA

la 13 octombrie 2006, Centrul Independent de Jurnalism a difuzat un comunicat de presă prin care si-a exprimat îngrijorarea în legătură cu modul de alegere a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), ...

http://www.lhr.md/rapoarte/do/raport.nat.do.rm.2006.doc

Date added: June 2, 2012 - Views: 2