Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

www.wiol.com.pl

4871 dl's @ 7114 KB/s

doc
www.wiol.com.pl

... wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany jeżeli wniosek składa ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność, 3) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 11

doc
ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Author: www.SignForm.pl Last modified by: Wencuś Created Date: 11/3/2010 9:19:00 AM Company: www.signform.pl Sp. z o.o. Other titles: ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ...

http://g.infor.pl/wj/portal/_wspolne/pliki_infornext/98000/zus_z_12_98110.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

ZUS Rp-1 WNIOSEK O EMERYTURĘ – RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z „Uwagami” oraz „Informacj ... (druk ZUS Rp-6) – w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/247_zus_rp_1_wniosek_o_emeryture___rente_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy.doc

Date added: December 29, 2011 - Views: 40

doc
pieczęć placówki służby zdrowia - Uniwersytet Warmińsko ...

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4:03:00 PM Company-- Other titles: pieczęć placówki służby zdrowia ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 4

doc
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... świadectwo pracy* - sztuk 2) zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) legitymacje ubezpieczeniową* 4) karty wynagrodzeń pozyskane ... ZUS Kp-3 czytelny podpis ubezpieczonego

http://www.ajpartners.pl/pl/component/rokdownloads/downloads/zus-formularze/kp-3/12-kp-3/download

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
KWESTIONARIUSZ - Kadry i Płace => outsourcing kadrowo ...

ZUS Rp-6 INFORMACJA. ... z 1982 r. Nr 3, poz. 18 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178), okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po 31.12.1956 r. za działalność polityczną, ...

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/kapital_poczatkowy/Rp-6.doc

Date added: May 10, 2012 - Views: 2

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 5

doc
www.solidarnosc.mittal.net.pl

Można także wykorzystać opracowany wzór wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego - jest to druk o symbolu: ZUS Kp- 3 dostępny w jednostkach organizacyjnych ZUS lub na stronach internetowych ZUS. Kto mógł przejąć dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy?

http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/PRAWO/kapital-poczatkowy.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 9

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych - Wydział ...

Dowód wpłaty wraz z wypełnionymi dokumentami (3 umowy, rachunek, druk ZUS ZZA) należy zwrócić na wydziale. W semestrze letnim 2009/2010 dokumenty te przyjmowane są we. wszystkie zjazdowe soboty kwietnia w godzinach 9:30 – 11:30 w pokoju 504.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 3

doc
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ...

W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

http://www.intranet.wcpit.pl/UserFiles/File/Prawa%20do%20swiadczen%20zdrowotnych-komunikat%20NFZ.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, oraz składano pisemne i telefoniczne wyjaśnienia do wydanych wcześniej zaświadczeń zgodnie z wymogami ZUS.

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/73/39/7339/sprawozdanie_burmistrza.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
DRUK B

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.wbe.szczecin.pl

... wypłacanego przez oddział ZUS* ... 3. Jeżeli w pkt.2 podano, że osoba zmarła była małżonkiem wnioskodawcy, ... Druk R 91 - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego str. 1. Pouczenie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk13.doc

Date added: February 1, 2012 - Views: 7

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, energetyki, telekomunikacji, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by: Karolina Stefaniak Created Date: 4/1/2010 11:09:00 AM

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
DRUK ZP-110

Przedstawią potwierdzenie z ZUS-u dotyczące zatrudnienia co najmniej 3 osób ... PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 strona 2. Znak sprawy: PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 pieczęć zamawiającego. Title: DRUK ZP-110 Subject: sprawdził: kl Author: ZMPW Last modified by:

http://www.zmsp.warszawa.pl/dokumenty/dok3_270103.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.druk-pl.com

Oczywiście oczekuję również płaconych na czas wszystkich składek ZUS, oraz umowy o pracę od ręki w oryginale z możliwością wypowiedzenia z terminem 3 miesięcznym, oraz gwarantowaną odprawą na wpadek zwolnienia w wysokości 6-krotnego wynagrodzenia.

http://www.druk-pl.com/progresywnie/rozwoj/ebiznes3/list_motywacyjny.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

1 z 2. 1 * na budowę i remont strażnicy * do zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP * do zakupu umundurowania. Title: ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r

Wyrejestrowania osoby z ZUS w przypadku, ... Do zgłoszenia do ZUS zmian w danych osobowych zleceniobiorcy w trakcie trwania umowy służy druk "ZUS ZIUA". W imieniu Uczelni druki ZUS podpisują Rektor lub Dyrektor Administracyjny oraz osoby przez nich upoważnione.

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/DocZUS/ZasadyZUS.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Instrukcja obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji

Druk zgłoszenia podpisuje zleceniobiorca i osoba zawierająca umowę w imieniu Uczelni. ... jeśli wypłata jest w ratach), oświadczeniem, zgłoszeniem do ZUS i wyrejestrowaniem z ZUS, protokołem odbioru i rachunkiem, do wyznaczonego pracownika Działu Płac, ...

http://www.ise.pw.edu.pl/resources/drukifinansowe2011/InstrukjcaObieguDokZlecDzielo2011.doc

Date added: August 13, 2013 - Views: 2

doc
Druk nr 1057

... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS-DRA, ZUS -ZUA ... Kompetencja rady gminy do podejmowania uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... Druk nr 1057 Author: Your User Name Last ...

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_04.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
O F E R T A

kopie potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami, ... oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu,(załącznik nr 3 do formularza-zgłoszenia) ...

http://www.urzadochota.waw.pl/data/notices/formularz_z-zgloszenie_--druk.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 3

doc
WNIOSEK O WYDANIE FORMULARZA E-

Jeżeli druk ZUS ZUA został złożony bezpośrednio przed zawnioskowaniem o wydanie formularza E106, druk ten należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, ...

http://www.e-dokumenty.cba.pl/nfz/dokumenty/wniosek_formularz_E106.doc

Date added: August 23, 2013 - Views: 2

doc
UCHWAŁA Nr ........

Druk Nr 69. 13.08.2010. ... składki na ZUS oraz na ZFŚS w związku z przeliczeniem funduszu wg stawek obowiązujących w 2010 r.-w zadaniu B/V/1/2 - Prowadzenie przedszkoli specjalnych - przeniesienie 23.717 zł z przeznaczeniem na składki na ZUS, ...

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/B24903BB-4047-4A36-AB3A-B6BDBE02BB57/756499/DrukNr69_UZ2528_UR_WIRDBFOWSZ1.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
UCHWAŁA Nr ........

Druk Nr 42. Uchwała Nr …. ... § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący . Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Michał Matejka ... - wynagrodzenia dla nauczycieli i składki na ZUS w szkołach podstawowych ...

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/314030B8-15E3-4DAB-9D1C-032EEC713626/742843/druknr42_UZ2470_UR_DBFO1.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Załącznik Nr 2 do umowy o organizację

deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, oraz potwierdzenie przekazania składek wynikających z deklaracji rozliczeniowej DRA do ZUS, imienny raport ... druk ZUS RCA (dot. Przedsiębiorcy). wszystkie kserokopie załączników poświadczone imienną lub firmową pieczątką za zgodność z oryginałem.

http://pup.rypin.pl/uploads/files/druki-pracorawca/PI-zwrot.doc

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

doc
Zabrze, dnia - Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w ...

Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – załącznik nr 3. Druk ZUS DRA z ostatniego miesiąca. UWAGA: U organizatora stażu, który jest pracodawcą, ...

http://www.pupzabrze.pl/download/908.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 3

doc
Spis treści: - Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych

druk ZUS ZCZA ( zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego), - Dział Kosztów, Księgowości Materiałowej Płac i Ubezpieczeń, zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień pracownika, wzór PS-6.01-Z01 - Kierownik komórki organizacyjnej,

http://zsrg.pl/wp-content/uploads/2010/02/ps_6_02-dobor-i-przyjecia-pracownikow.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 3

doc
www.ekuz.nfz.gov.pl

zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty; ... Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA. Dokument potwierdzający ubezpieczenie głównego ubezpieczonego, tj.:

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wnioski/Wniosek%20o%20wydanie%20EKUZ%20dla%20os%C3%B3b%20ubezpieczonych_wyjazd%20turystyczny.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

doc
Druk Nr

deklarację rozliczeniową (formularz ZUS DRA) z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z potwierdzeniem jej złożenia w ZUS, ... Druk Nr Author: ppp Last modified by *** Created Date: 11/17/2003 8:35:00 AM Other titles:

http://cms.netkoncept.com/php/pobierz.php3?cms=cms_byczy&id_zal=667&id_dok=65

Date added: December 15, 2013 - Views: 1

doc
Uniwersytet Warszawski

druk ZUS ZWUA (do pobrania w każdym oddziale ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf). Dokumenty proszę przekazać do Sekretariatu Instytutu drogą listowną /z dopiskiem praktyki pedagogiczne/ lub za pośrednictwem studentów odbywających praktyki ...

http://www.germanistyka.uw.edu.pl/pliki/praktyki/1-informacja-nauczyciel.doc

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
DRUK

DRUK. USC17-D01 ... zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ( lub inne towarzystwo ubezpieczeniowe ), dowód osobisty , paszport ,praca . placówka oświatowa . ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC). Płatności zagraniczne: Kody IBAN - PL

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
Druk SIWZ - Sekcja Dróg Miejskich

Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy (94 m długości) w zakresie: Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe, Roboty rozbiórkowe: - krawężnik bet. 15/30 z ławą bet.- 43,00 m ... Druk SIWZ Author: inwest5 Last modified by, Created Date: 9/14/2009 5:35:00 AM

http://sdm.olesnica.pl/bip/upload/SIWZ_roboty_Kochanowskiego_ZUS_09.doc

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

doc
Dokumenty do wniosku o zawarcie umowy o Refundację:

Wniosek wraz z załącznikami ( druk do pobrania ) Informację o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku ( druk do pobrania)

http://www.rzembud.icech.pl/joannafiles/doc/Dokumenty%20do%20Refundacji.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
Wniosek - Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z ...

druk nr 3 – wniosek ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk ... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń ...

http://sp15plock.edupage.org/files/Druk_nr_3_wniosek_uzupelniajacy_wraz_z_instrukcja-1.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
I

Pracownicy tych zakładów sami składają wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1) oraz pozostałe wymagane dokumenty w tym min. kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), ...

http://www.motoryzacja.home.pl/cech/komunikaty/komunikatlipiec2003.doc

Date added: May 18, 2013 - Views: 4

doc
www.zsetrakowice.pl

Druk nr 1 . Część l. 1. Wnioskodawca ... (zasiłki rodzinny z dodatkami) 3. Emerytury, ... decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty - 9. Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

http://www.zsetrakowice.pl/download/druk-1.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
WNIOSEK O EMERYTURĘ

– Karta Nauczyciela oraz w art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy ... (druk ZUS Rp-6) – dotyczy osób posiadających okresy ubez- pieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) ...

http://www.proconsul.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=50&tmpl=component&format=raw&Itemid=93

Date added: May 17, 2014 - Views: 2

doc
DOWÓD UBEZPIECZENIA

w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej .

http://spzozzielonka.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=227811

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk … ... druk nr 2. Wniosek o dofinansowanie . ... o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

http://www.sp1brzeg.wodip.opole.pl/2012lato/druki%20na%20wyprawke.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

- druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNZ z aktualną pieczątka pracodawcy, lub - legitymacja rodzinna, lub - aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, lub - legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem renty lub emerytury.

http://bip.spzoz.slawkow.pl/res/serwisy/bip-spzozgmslawkow/komunikaty/_003_002_333366.doc

Date added: May 28, 2014 - Views: 1

doc
www.wnps.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5. Przychody z działalności rolniczej, hodowlanej ...

http://www.wnps.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
Załącznik 1

wydruki kartoteki zasiłkowej, zastępczej asygnaty zasiłkowej, zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3, zestawienia do ZUS o przychodach (dochodach) emerytów i rencistów, sporządzenie druku ZUS RP – 7 dla osób pracujących i zwolnionych, ... Druk 3. ZP/PN/73/2010 ...

http://www.ippt.pan.pl/WWW-IPPT-oldhtml/przetargi/2010/ZP73/zal_2-opis.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 3

doc
druk nr 1 - Gmina Brzeg

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub ... W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o którym mowa w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków ... druk nr 1 Author:

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: May 12, 2014 - Views: 1

doc
Komunikat ze spotkania w dniu 04

zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), aktualny odcinek emerytury lub renty, ... ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.), ...

http://www.woia.pl/dokumenty/Komunikat-spotkanie_40112.doc

Date added: May 31, 2013 - Views: 3

doc
Bydgoszcz, dnia 14

Firma może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowych, do tej klasyfikacji wliczone są samochody ciężarowe. ... Legitymację ubezpieczeniową zastąpi druk ZUS RMUA.

http://cechdrzewny.bydgoszcz.pl/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=10

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.mops.sosnowiec.bip.info.pl

... zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości za rok poprzedzający okres zasiłkowy tj. 2012r. ... umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS - druk do pobrania w informacji DŚR, ...

http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/plik.php?id=2069

Date added: June 5, 2014 - Views: 1

doc
bip.poznan.pl

Deklaracja o wysokości dochodów z 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową. Druk ... decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS ...

http://bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=213480&type=doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
SPIS TREŚCI

Druk ZUS KOA 491. 2. Rozliczanie składek ZUS 492. 2.1. Terminy rozliczania i opłacania składek 492. 2.2. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS DRA 492. 2.3. Dokumenty rozliczeniowe składane przez płatników składek 493.

http://unilex.sklep.pl/uploads/files/2012_Leksykon%20ZUS_SPIS%20TRESCI.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 6

doc
Załącznik Nr 4 - Kuratorium Oświaty w Katowicach :: Strona ...

Nr świadczenia z ZUS – emerytury, renty. WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania do wypoczynku. ... II Średni miesięczny przychód z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ...

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Komunikaty/Fundusz%20socjalny/wniosek_o_dofinansowanie_do_wypoczynku_emeryci.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1