Act Aditional Prelungire Contract Colectiv De Munca docs

Searching:
Download
Act Aditional Prelungire Contract Colectiv De Munca - Fast Download

Download Act Aditional Prelungire Contract Colectiv De Munca from our fatest mirror

Stimati domni, - Home - Teodoru & Associates - attorneys at ...

8004 dl's @ 8215 KB/s

doc
Stimati domni, - Home - Teodoru & Associates - attorneys at ...

Perioada maxima pentru care poate fi incheiat un contract de munca pe ... ceea ce ar presupune incheierea unui act aditional la ... nou contract individual de munca pe durata determinata se impune datorita unor motive obiective cuprinse in contractul colectiv de munca incheiat la ...

http://www.teodoru.com/documente/5cf51ac4-Contractul-individual-de-munca-pe-perioada-determinata.doc

Date added: December 24, 2011 - Views: 6

doc
CONTRACT COLECTIV DE MUNCA - Dan Popa | blog despre economie ...

Se incheie prezentul Contract colectiv de munca, ... partile se obliga sa convina asupra modalitatii de prelungire, ... Orice modificare a elementelor Contractului Individual de Munca va fi facuta obligatoriu prin Act Aditional. (2) Cu titlu de exceptie, ...

http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/05/contract2.doc

Date added: May 16, 2013 - Views: 2

doc
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC - Forumul educational SEI

... cu posibilitatea de prelungire. ... Prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Judetean- Ramura Învatamânt produce efecte de ... modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, ...

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=185838

Date added: May 16, 2013 - Views: 4

doc
Nr - Inspectoratul Teritorial de Munca Olt | Inspectoratul Terito

Prezentul contract colectiv de munca / act aditional contine un numar de ... /actul additional de modificare – prelungire a prevederilor contractului colectiv de munca incheiat la nivel ... sau precizarea ca nu a mai fost incheiat un contract colectiv de munca la nivelul societatii ...

http://www.itmolt.ro/fisiere/ccolective.doc

Date added: November 26, 2012 - Views: 5

doc
Contract colectiv de munca la nivelul ramurii constructii pe ...

... ACORDUL SECTORIAL se incheie pe o perioada de doi ani, cu posibilitati de prelungire. ... nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional. Nerespectarea de catre salariat a ... Contract colectiv de munca la ...

http://www.araco.org/parteneriatsocial/ccm/2012/ACORD%20SECTORIAL.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 22

doc
feroviaruldeva.files.wordpress.com

... .05.2014 ANSF a depus actul nr.90/2014 prin care se aducea la cunostinta existenta premiselor declansarii conflictului colectiv de munca. ... individual de munca impune incheierea unui act aditional la ... partilor la incheierea/modificarea unui contract individual de munca ...

http://feroviaruldeva.files.wordpress.com/2014/05/raspuns-act-aplicare-acorduri.doc

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

doc
CUPRINS

Clauzele Contractului Colectiv de Munca pot fi modificate prin act aditional, ... fara posibilitatea de prelungire; ... Prezentul Contract Colectiv de Munca are caracter obligatoriu pentru orice cumparator, ...

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2011-01-25-8239170-0-contract-colectiv-munca.doc

Date added: November 11, 2011 - Views: 9

doc
CAPITOLUL I

... Prezentul contract colectiv de munca se aplica tuturor salariatilor din ... noului contract colectiv de munca sau a unui act aditional de prelungire a valabilitatii ... de perfectionare a pregatirii profesionale si a încheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, ...

http://media1.webgarden.ro/files/media1:4dba82d1d3f21.doc.upl/CCM2011-2012.doc

Date added: June 11, 2012 - Views: 8

doc
LEGE nr - ITM Timis

... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, ... Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară ... In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, ...

http://www.itmtimis.ro/Codul%20muncii%20forma%20tabelara%20cu%20ultimele%20modif.doc

Date added: March 29, 2012 - Views: 2

doc
PARLAMENTUL ROMANIEI

... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, ... in contractul colectiv de munca aplicabil, ... Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, ...

http://instructiicfr.files.wordpress.com/2011/04/legea-40_2011-modificarea-legii-53_2003.doc

Date added: June 26, 2013 - Views: 1

doc
www.avocatnet.ro

... Contractul colectiv de munca la nivel de ramura se incheie pe o perioada de doi ani, cu posibilitati de prelungire. ... prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si prin act aditional la contractul ... contract colectiv de munca la nivel de ramura se ...

http://www.avocatnet.ro/UserFiles/acte/20090728230404_97547.docx

Date added: March 11, 2014 - Views: 1

doc
www.isjmm.ro

... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, ... Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca ... Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile ...

http://www.isjmm.ro/download/_mdc/2013-2014/legislatie/codul-muncii.doc

Date added: June 18, 2014 - Views: 2

doc
CAPITOLUL I - Federația Mecanicilor de Locomotivă

Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se vor adapta prevederilor contractului colectiv de muncă ... sau a unui act aditional de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de ... care la data aplicarii noului contract colectiv de munca aveau calitatea de ...

http://www.fml.ro/_additional/oldfmlsite/fmlpage_main/documents/CCM/CCM_2011/SCRL/ccm%20SCRL%20BV%202011-2012.doc

Date added: March 1, 2013 - Views: 15

doc
www.itmhunedoara.ro

... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, ... Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a ... In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, ...

http://www.itmhunedoara.ro/doc/CM2011.doc

Date added: January 26, 2013 - Views: 13

doc
CODUL MUNCII

Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv ... se au în vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. În cazul în care nu exista un contract colectiv de munca ... între parti se încheie un act aditional la contractul de munca ...

http://consilierijuridici.files.wordpress.com/2011/05/codul-muncii-201121.doc

Date added: February 5, 2013 - Views: 2

doc
www.profcons.ro

Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe ... incheind un act aditional in acest sens, perioada in care angajatul nu poate avea initiativa incetarii contractului ind. de munca. 24.Contractul colectiv ...

http://www.profcons.ro/infolex/document/608/modificarea-legii-nr.html

Date added: August 1, 2013 - Views: 1

doc
Cuprins

Un contract colectiv de munca trebuie sa fie inteles de toti salariatii. ... fie incheierea de CCM pentru o perioada mai mare de un an sau se fac acte aditionale de prelungire a acestora . ... Acestea toate trebuie stipulate intr-un act aditional scris , semnat de parti , ...

http://academiasindicala.files.wordpress.com/2010/11/suport-curs-final-2.doc

Date added: May 4, 2013 - Views: 2

doc
REGULAMENT INTERN - pagina principala

... cu posibilitatea de prelungire cu inca 12 luni; ... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, ... In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, ...

http://www.dgaspcgorj.ro/infpublice/REGULAMENT%20INTERN%20DGASPC%20GORJ%202009.doc

Date added: January 11, 2014 - Views: 1

doc
www.research.ro

la contract de finanţare pentru execuţie proiecte nr..../data.... ... (luna, anul) Locul: Instituţia: Funcţia: Descriere: 9. Locul de munca actual si funcţia: 10 . Vechime la locul de munca actual: 11. Brevete de ... ACT ADITIONAL . NR. ..... LA ...

http://www.research.ro/uploads/programe-internationale/modul-iii-si-iv/model-contract-si-act-ad-modul-iii/act-aditional-pc7-si-euratom.doc

Date added: April 23, 2014 - Views: 1

doc
C O N T R A C T C O L E C T I V D E M U N C Q

CONTRACT COLECTIV DE MUNC ... sau a unui act adiţional de prelungire a valabilităţii acestuia pe o perioadă de cel puţin un an, ... la contractul colectiv de muncã Anexa nr. 1. SALARIILE DE BAZĂ BRUTE CORESPUNZĂTOARE. CLASELOR DE SALARIZARE.

http://www.uslmci.ro/files/ccm-sntfc-2011.doc

Date added: November 4, 2012 - Views: 3

doc
RAPORT SEMESTRIAL 2004 - UCM Resita - Experience the difference

Astfel prin Actul aditional nr. 3051/14.06.2005 este modificat Art. 7 ... Drepturile si obligatiile salariatilor sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Munca si ... Această sumă era aferentă unui contract încheiat de Societate înainte de anul 1989 şi a fost înregistrată ca ...

http://www.ucmr.ro/rapoarte/raport-anual-2005.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 4

doc
sinvlex.files.wordpress.com

I.persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca; ... prin încheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala. (6) ... Locurile de munca în conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, ...

http://sinvlex.files.wordpress.com/2009/05/legea-pensiilor.doc

Date added: May 16, 2012 - Views: 8

doc
www.itmdolj.ro

... indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ... în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, ... Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru ...

http://www.itmdolj.ro/files/codul_muncii_2011.doc

Date added: February 3, 2012 - Views: 4

doc
CAPITOLUL I - Federația Mecanicilor de Locomotivă

Prezentul contract colectiv de muncă se aplică tuturor salariaților din CNCF”CFR ... cu ocazia aplicării noului contract colectiv de muncă sau a unui act adițional de prelungire a valabilității acestuia, ... se desface contractul de munca al soțului care are venitul cel mai ...

http://www.fml.ro/_additional/oldfmlsite/fmlpage_main/documents/CCM/CCM_2011/CNCFR/CCM-CNCFR.doc

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

doc
RAPORTUL AMDINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - Municipiul Ploiesti

Urmarirea realizarii obligatiilor si drepturilor inscrise in contractul colectiv de munca pentru toti angajatii institutiei. ... - Eliberarea copiilor de pe orice act din arhiva Primariei sau Consiliului ... - atribuire contract - 2 - litigii de munca - 22 - cereri de stramutare - 6 - actiune in ...

http://www.ploiesti.ro/raportul_apl.doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 51

doc
Probleme nerezolvate - adipopas | Parerea mea despre mersul ...

Daca se ia in vedere extinderea lucrarilor se va incheia un act aditional la contract. De asemenea pe parcursul ... ( raportul de expertiza trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire ... ( Sa beneficieze de capacitate de munca sporita si sa se ...

http://adipopas.files.wordpress.com/2013/11/expertiza-154-241.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 1

doc
Curtea de Apel Cluj

Contestarea unui act de control al ... În motivarea acţiunii lor reclamanţii au arătat că drepturile solicitate prin acţiune sunt prevăzute în acordul/contract colectiv de ... constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de munca; b) ...

http://www.curteadeapelcluj.ro/Jurisprudenta/sectia%20comerciala/Comercial%20trim.%20I%202010.doc

Date added: June 16, 2012 - Views: 21

doc
Curtea de Apel Cluj

... având ca obiect plata unor drepturi salariale acordate în baza unui contract/acord colectiv de muncă şi măsuri ... Curtea ia act de faptul că nici unul dintre textele cuprinse în Legea nr.85/2006 nu ... Acest contract de concesiune a fost avut în vedere la emiterea ...

http://www.curteadeapelcluj.ro/Jurisprudenta/sectia%20comerciala/Comercial%20trim.%20II%202010.doc

Date added: June 26, 2012 - Views: 5

doc
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI - viata satului electrificat

Contract de achiziţie publică: ... cu posibilitatea prelungirii prin act aditional II.1.5) ... Se solicita formarea unui colectiv de elaborare interdisciplinar responsabil cu elaborarea documentatiei care trebuie sa aiba in componenta cel putin:

http://urbanblogg.files.wordpress.com/2008/07/caiet-de-sarcini-puz-sighisoara-1.doc

Date added: May 7, 2013 - Views: 8

doc
1

... - stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore /semestru ... Evidentierea sau modificarea lucrarilor nu se poate face decât în baza unui act aditional la contract. ... Conditii: § Raport de munca concretizat printr-un contract de munca ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/19677825/872196089/name/expertiza+ctb.doc

Date added: June 22, 2013 - Views: 3

doc
INTRODUCERE - Universitatea din București - Pagina principală

... acesta era angajat în cadrul unei autoritati publice totusi i se aplicau în egalamăsură dispozitiile contractului colectiv de munca incheiat ... privat şi care rezulta dintr-un contract de munca. ... ca fiind un act de concurenta neloiala comunicarea de către un medic veterinar a ...

http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2011Februarie/Andrei%20Laura%20Marina%20-%20Instrumente%20juridice%20internationale%20privind%20protectia%20drepturilor%20omului.%20Evolutia%20jurisprudentei%20Cedo/rezumat%20sustinere%20final.doc

Date added: February 25, 2012 - Views: 57

doc
LEGE nr - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi ...

I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici ... prin ?ncheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala. (6) ... Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, ...

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/legislatie/protectia-sociala/LEGE%20nr19-2000ACCTUALIZATA%20PANA%20LA%2026.06.2008.doc

Date added: June 15, 2012 - Views: 20

doc
87

... SC „ML” este o societate în nume colectiv care a încheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu ... de munca sau de ... Aceºtia au invocat lipsa autentificãrii prin aceea cã imobilul fãcea parte din patrimoniul societãþii în nume colectiv, al cãrui act de ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/19677825/93948109/name/drept+2010.doc

Date added: December 8, 2011 - Views: 10

doc
Ce este Biroul Unic Bucuresti - Portal Financiar | Top Finante

contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla; contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, ... act aditional de numire a lichidatorului, ... certificatele eliberate de organele fiscale competente si de Directia de Munca si Solidaritate Sociala, ...

http://www.topfinante.ro/documents/Documente/Infiintare_firma/infiintare3.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 12

doc
ROMÂNIA - Municipiul Tirgu-Mures

A existat posibilitatea de prelungire al contractului cu cel mult cinci ani, ... prin act aditional, semnat de ambele parti, ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre partile contractante.

http://www.tirgumures.ro/proiecteh/2011/03.%20Martie%202011/Punct%2026%20Proiect%20de%20hotarare%20organizare%20licitatie%20salubritatedDezinsectie%202011.doc

Date added: May 27, 2012 - Views: 7

doc
Legea 31/1990 Legea privind societatile comerciale ...

... Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, ... acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, ... administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

http://www.cciabt.ro/centru/legi/Legea_31.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 4

doc
www.ssifsigi.ro

... organismele de plasament colectiv si societatile lor de administrare, ... (contract de munca, contract de prestari servicii, ... copie certificate de nastere sau act de identitate. De asemenea, ...

http://www.ssifsigi.ro/upload/files/MANUAL%20DE%20REGULI%20SI%20PROCEDURI%20INTERNE%2015_03_2011.doc

Date added: January 24, 2013 - Views: 21

doc
Observ - Promovare firme, evenimente, comunicate de presa si ...

Orice alt act normativ aplicabil prezentei achizitii ... Informatii privind respectarea contractului colectiv de muncă la nivel national . ... ( Accept cu următoarele obiecţiuni clauzele contractuale prezentate propunerea de contract-parte integranta a Documentatiei de atribuire Secţiunea ...

http://www.promoafaceri.com/uploads/assets/8cd4bab5cba423ff5f0a002ab0d26c6f.doc

Date added: June 1, 2013 - Views: 2

doc
media.hotnews.ro

Contract de achiziţie publică: ... orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. ... prin act aditional, ...

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2010-06-8-7391109-0-licitatie-marcaje-rutiere-caiet-sarcini.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 1

doc
LEGE REREPUBLICATA 31/1990 - GoodPoint

... Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de ... generale adoptata in conditiile legii sau printr-un act aditional la actul constitutiv sau prin ... comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei ...

http://goodpoint.ro/public_html/frontend_files/file/fisiere/LEGE%20REREPUBLICATA%2031.doc

Date added: May 11, 2014 - Views: 1

doc
Guvernul Romaniei - SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD

... cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata aflate in situatiile ... dupa care se incheie actul aditional la contractul individual de munca al cadrului didactic care a solicitat ... cu posibilitati de prelungire, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de ...

http://sdiarad.ro/sites/default/files/Metodologie%20din%202011%20mobilitate%20personal%20didactic%20cu%20modificari%20si%20completari.doc

Date added: January 28, 2014 - Views: 12

doc
Denumire: - Promovare firme, evenimente, comunicate de presa ...

Legislatia privind conditiile de munca si protectia muncii ... Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ... acestea vor incheia act aditional. (3) ...

http://www.promoafaceri.com/uploads/assets/3bcf3af19bc257a004b22307e5c9b178.doc

Date added: January 29, 2012 - Views: 9

doc
LEGE nr - www.acciza.ro

... Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, ... Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. (2) ... administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

http://www.acciza.ro/ro/uploads/LEGE%20nr.%2031%20SOCIETATILE%20COMERCIALE.doc

Date added: May 16, 2012 - Views: 9

doc
SC CLIENT SA - Mecanica Ceahlau - Acasă

Societatea recunoaște un contract de leasing drept contract de leasing financiar, ... proprietăţi comerciale care sunt închiriate terţilor pe bază de contracte cu valabilitate 12 luni cu posibilitate de prelungire. ... Conform contractului colectiv de munca planul de beneficii acordate ...

http://www.mecanicaceahlau.ro/data/docs/situatii_finale_ifrs_auditate_deloitte_29_04_2013.doc

Date added: August 18, 2013 - Views: 2

doc
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Consiliul Judetean Cluj

Contract de achiziţie publică: ... Eventuala înlocuire a acestora se face numai cu aprobarea autoritatii contractante, prin act aditional si nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. ... Locul de munca şi funcţia actuala ...

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/hotariri/decembrie%202007/255_anexa_1_achizitie_proiectare_stadion.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 8

doc
LEGE nr

... Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, ... Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. (2) ... administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

http://www.acciza.ro/ro/uploads/LEGea%20societatilor.doc

Date added: May 15, 2013 - Views: 5

doc
www.contzilla.ro

... Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, ... Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. (2) ... administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

http://www.contzilla.ro/wp-content/uploads/2009/12/legea-societatilor-comerciale.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 1

doc
Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – VALEA BUZAULUI

Forta de munca de slaba calitate ce asigura servicii din zona (educationale, medicale, sociale); Oportunitati ...

http://galvaleabuzaului.ro/wp-content/uploads/2013/11/PDL%20Modificat.doc

Date added: December 18, 2013 - Views: 1

doc
HOTARARE - Piata-Centrala CRAIOVA

... Se interzice cedarea folosintei structurilor de vanzare detinute prin contract de inchiriere sau asociere cu ... pentru consumul acestora in unitati specializate sau la domiciliul/locul de munca al ... identice preambalate oferite intr-un ambalaj colectiv, cu ...

http://www.administratiapietelorcraiova.ro/atash/guvernul_romaniei/file3.doc

Date added: June 24, 2012 - Views: 26

doc
www.oradea.ro

Inspectoratul Teritorial de Munca. D.G.F.P.S Bihor. ... contestaţiile la executare formulate de persoane fizice şi persoane juridice împotriva oricărui act de executare silita; ... care nu au contract de furnizare a energiei electrice, ...

http://www.oradea.ro/fisiere/module_subpagini_fisiere/128/anexa%20pct.10.doc

Date added: October 25, 2013 - Views: 5